Nyckel 2: Ge frihet och ansvar att styra sin tid och arbetsupplägg

happiness-wallpaper

Den andra nyckeln för att skapa hållbara arbetsklimat är kombinationen frihet och ansvar – vilket handlar om en känsla av kontroll över den egna situationen för den enskilde. Många av de intervjuade cheferna har betonat vikten av att ge medarbetarna ansvar, förtroende och frihet att utforma sitt eget arbete men också att stötta med ramar […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan