Verktyg

Förändringar och omorganisationer är en av de största stresskällorna för många anställda idag. I och med att många verksamheter befinner sig i ett mer eller mindre konstant förändringsläge är risken för stress bland medarbetare och chefer naturligtvis stor. En undersökning av Insightlab om svenska chefers förändringserfarenheter framkom sex vanliga fallgropar vilka var och en leder […]

Läs hela artikeln

I denna 4-sidiga guide får du en snabb överblick kring vad som krävs för att leda framgångsrika team.

Läs hela artikeln

Sammanfattning av inspirationsföreläsningen med Colin Moon på Oscarsteatern den 14 april 2016 (föreläsningen var på engelska, likaså sammanfattningen).

Läs hela artikeln

Sammanfattning av inspirationsföreläsningen med Lisa Ekström på Oscarsteatern den 17 februari 2016.

Läs hela artikeln

En av de viktigaste åtgärderna för att skapa ett hållbart arbetsklimat och reducera den negativa stressen är att öppet prata om frågor som rör stress, hälsa och arbetsbelastning. Detta verktyg innehåller förslag till frågor krig hälsa och stress att ta upp i gruppen som ett första steg.

Läs hela artikeln

I denna 4-sidiga guide får du en snabb överblick kring vad Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter kring organisatorisk och social arbetsmiljö innebär för dig som arbetsgivare och chef.

Läs hela artikeln

I denna 4-sidiga guide får du en snabb överblick kring vad som krävs för att få med dig medarbetarna vid förändringar. 

Läs hela artikeln

Sammanfattning av inspirationsföreläsningen med Magdalena Forsberg på Oscarsteatern den 3 december 2015.  

Läs hela artikeln

Sammanfattning av inspirationsföreläsningen ”Lärd dig fatta beslut och få den vardag du vill ha” med Ari och Mona Riabacke den 21 oktober 2015.

Läs hela artikeln

Sammanfattning av inspirationsföreläsningen ”Tändvätska för att hitta din egen glöd – privat och på jobbet!” med Annika R Malmberg Hamilton den 3 september 2015. Vi bjuder även på en teambuildingövning som Annika tagit fram – kan användas på flera sätt: genom att följa instruktioner eller för att observera hur gruppdeltagarna förhåller sig till varandra.

Läs hela artikeln