Vision & mening

Det är ofta mycket svårt att på en direkt fråga få fram vad som motiverar någon. Detta eftersom vi vanligtvis inte är helt medvetna om vad som motiverar oss. Här kan indirekta frågor kring engagemang och motivation vara ett kraftfullt redskap för att synliggöra vad som egentligen motiverar någon. Använd frågorna nedan i samband med […]

Läs hela artikeln

Under senare år har fokuseringen på prestationer, mål och individuella utvärderingar allt mer hamnat i fokus. En grupp forskare på Harvard Business School har dock i sin forskning sett att en överdriven fokusering på mål kan slå tillbaka. En uppenbar risk är att medarbetare och chefer i alltför stor utsträckning ägnar sig åt det de […]

Läs hela artikeln

För allt fler medarbetare utgör verksamhetens vision och bidrag till både medarbetare och omvärld en allt viktigare källa till engagemang i arbetet. Denna övning syftar till att i en chefs- eller arbetsgrupp diskutera er vision och vilket bidrag ni ger till omvärlden och på vilket sätt verksamhetens syfte i sig är en källa till engagemang.

Läs hela artikeln