Prioriteringar & nuläge

Som chef har du ett brett ansvar. Frågor i stort som smått behöver hanteras parallellt inom en rad områden. Många gånger är det svårt att veta vilka områden som bör prioriteras. Denna checklista kan hjälpa dig att vid varje givet tillfälle öka tydligheten kring de utvecklingsområden i ditt ledarskap som du vill prioritera just nu.

Läs hela artikeln

Detta är ett enkelt men kraftfullt verktyg utvecklat av Erik Fernholm på Lyckoaktivist för att undersöka hur ni upplever er arbetsmiljö idag och i vilken utsträckning den är motiverande. Låt dina medarbetare betygsätta nedanstående påståenden från 1 till 5. Ju högre betyg desto bättre stämmer påståendet och desto mer motiverande är arbetsmiljön.

Läs hela artikeln

En av nycklarna för att lyckas anpassa och utveckla verksamheten är engagerade medarbetare. Den kände ledarskapsutvecklaren och författaren Gary Hamel refererar till undersökningar som visar att andelen ”mycket engagerade” medarbetare ligger i spannet 3-20 procent över hela världen. Han rekommenderar att ledningsgruppen diskuterar frågeställningarna i denna övning för att öka sin förståelse för vad som […]

Läs hela artikeln

Att tydliggöra vad som är viktigt för vår motivation är ett första viktigt steg för att utveckla och stärka vårt engagemang och motivation. Använd detta test för att se vilka områden som är starkast respektive i störst behov av utveckling? Diskutera gärna dina svar med din närmsta chef och fundera över vad du/ni kan göra […]

Läs hela artikeln