Värderingar

Vi har alla en uppsättning värderingar som betyder extra mycket för oss. Vilken betydelse och vikt de olika värderingarna har kan skifta över tid. Denna övning är tänkt som ett enkelt stöd för att tydliggöra vilka värderingar som är viktiga för dig i din nuvarande situation. Övningen kan även användas på gruppnivå.

Läs hela artikeln

Att formulera värderingar är en sak, att leva efter dem är en annan. Det är först när vi synliggör hur vi omsätter våra värderingar i praktiken som de får en verklig och meningsfull innebörd. Denna övning är framtagen av Kjell Dahlin, retorikkonsult, föreläsare och författare, i syfte att hjälpa oss att leva våra värderingar.

Läs hela artikeln

Enligt Monica All, mångårig kommunikationskonsult, är dialog det oumbärliga verktyget när det gäller att skapa motivation, engagemang och ansvarstagande på jobbet. Att föra en dialog på tu man hand klarar många chefer av, men dialog behöver också föras i grupp och det upplever de flesta chefer som betydligt svårare. Detta verktyg kan här vara ett […]

Läs hela artikeln

En av grundförutsättningarna för människors motivation och engagemang i moderna arbetsmiljöer är ”autonomi”, det vill säga att vi har stor frihet att påverka när, var, hur och med vilka vi utför vårt arbete. Studier visar att autonomi är mycket starkt kopplat till vår ”inre” motivation som är en förutsättning för att prestera väl och bidra […]

Läs hela artikeln

Denna övning går ut på att låta gruppen gemensamt diskutera och tydliggöra vilka värderingar som ska genomsyra klimatet och samarbetet i gruppen. Övningen är framför allt tänkt att användas i början av ett större projekt eller i en etablerad arbetsgrupp där samhörigheten och teamandan är låg.

Läs hela artikeln

För allt fler medarbetare utgör verksamhetens vision och bidrag till både medarbetare och omvärld en allt viktigare källa till engagemang i arbetet. Denna övning syftar till att i en chefs- eller arbetsgrupp diskutera er vision och vilket bidrag ni ger till omvärlden och på vilket sätt verksamhetens syfte i sig är en källa till engagemang.

Läs hela artikeln

Värderingsövningar är ofta ett bra sätt att stärka känslan av sammanhang och mening (KASAM) samt att få medarbetarna att känna sig trygga och öppna upp kommunikationen. Detta är en enkel övning ni kan göra utan särskilda förberedelser eller omfattande tidsåtgång.

Läs hela artikeln