Toolkit Motivation & arbetsglädje

Motiverade och engagerade medarbetare är den viktigaste framgångsfaktorn i moderna organisationer. I detta Toolkit har vi samlat de bästa verktygen och råden för att skapa förutsättningar för ökad motivation i arbetsgrupper. Denna användarguide hjälper dig komma igång med att engagera din arbetsgrupp på rätt sätt.

Läs hela artikeln

Vi ställer stora krav på jobbet idag – det ska vara roligt, utvecklande och det ska kännas meningsfullt. Den här attityden innebär samtidigt att vi ställer nya krav på ledarskapet. Den traditionella rollen där chefen delade ut uppgifter och styrde verksamheten får allt mindre utrymme. Dagens chefer förväntas bete sig på ett annat sätt: En […]

Läs hela artikeln

Det är lätt hänt att våra dagar fylls av deadlines, möten, projekt och viktiga aktiviteter (både privat och på jobbet) i en sån utsträckning att vi ibland missar det kanske allra viktigaste – att känna glädje, samhörighet och verklig motivation. Det händer kanske att vi känner oss som offer för omständigheterna och upplever att dessa […]

Läs hela artikeln

Självtest: vad är viktigast för din motivation på jobbet? Verktyg: reflektion kring de egna värderingarna Verktyg: 4 steg i det systematiska arbetsglädjearbetet Utvärdering: motivation och sammanhållning i distansteam Checklista: skapa ett positivt arbetsklimat i vardagen Självutvärdering: de tre drivkrafterna för motivation Checklista: ge motiverande och utvecklande feedback Checklista: så coachar du andra att sätta motiverande […]

Läs hela artikeln