Toolkit Minskad stress

Att minska stressen och skapa en hållbar arbetsvardag är idag en av de mest angelägna frågorna för chefer.  I detta Toolkit har vi samlat de bästa verktygen och råden för att skapa en vardag med mer fokus och mindre stress. Denna användarguide hjälper dig komma igång och involvera din arbetsgrupp på rätt sätt.

Läs hela artikeln

Det här häftet sammanfattar grundläggande fakta om stress och de åtgärder du som chef kan vidta för att förebygga och hantera stress i din  arbetsgrupp. Häftet innehåller information om bland annat: Lagar och föreskrifter kring arbetsmiljön Stressens biologi: hur olika människor reagerar på stress Åtgärder som förebygger stress Åtgärder för att identifiera och hantera stress, […]

Läs hela artikeln

I det här häftet kan du läsa om de sju nycklarna till ett ledarskap för hållbara prestationer och sunda arbetsklimat. Nycklarna har identifierats utifrån intervjuer med tio svenska chefer och lika många experter kring stress och hälsa.

Läs hela artikeln

I det här häftet berättar tio svenska chefer om hur de arbetar för att minska stressen och ohälsan på arbetsplatsen, och hur man kan göra arbetet roligare, förstärka lagandan och uppnå ett bättre arbetsresultat.

Läs hela artikeln

Att få tiden att räcka till – på jobbet och privat – är en stor utmaning för de flesta av oss. Enligt en undersökning av Insightlab bland 2431 svenska chefer och medarbetare är det hela 65 procent som inte hinner med det de vill en vanlig vecka. Privat är det ännu sämre: 75 procent anser […]

Läs hela artikeln

Dessa verktyg är framtagna för att användas tillsammans med häftet “Tipsbok för minskad stress och ökad balans”. De är utformade för att fungera i en serie, där du börjar med övning 1 och därefter forsätter med de andra två. Det går även bra att genomföra någon av övningarna utan koppling till de andra. En av […]

Läs hela artikeln

Checklista: Din egen situation som chef Workshop: Ett hållbart arbetsklimat Checklista: underlätta en balanserad arbetssituation Checklista: De fyra stegen i systematiskt arbetsmiljöarbete Checklista: Systematiskt arbetsmiljöarbete – riskfaktorerna Checklista: Så hjälper du dem som är utsatta för mobbning och trakasserier Checklista: De vanligaste stresskällorna vid förändringar Självtest: Ditt nuläge Övning: Undersök dina attityder och vanor Verktyg: […]

Läs hela artikeln