Toolkit Teamledarskap

Allt mer arbete utförs idag i projekt och av team. Att leda team framgångsrikt skiljer sig markant åt från det traditionella chefskapet. I detta Toolkit har vi samlat de bästa verktygen och råden för att lyckas som teamledare. Denna användarguide hjälper dig komma utveckla ditt teamledarskap på ett konkret sätt.

Läs hela artikeln

Att förmågan att skapa och leda team anses som viktig visar en rad undersökningar. Förmågan att skapa framgångsrika team ses av många som en av chefers viktigaste kompetenser idag tillsammans med att utveckla en coachande förmåga och skapa bra arbetsklimat. Detta kompetenshäfte ger dig en vägledning kring de viktigaste frågeställningarna för att skapa högpresterande arbetsgrupper.

Läs hela artikeln

Insightlab har intervjuat ett stort antal chefer och teamledare med dokumenterad erfarenhet av att leda framgångsrika team kring frågor som rör ledarskap, motivation och effektivitet. Vi har byggt upp bilden av ett bra teamledarskap genom att söka de egenskaper och förmågor som de personer vi har mött delar. De representerar vitt skilda verksamheter och har […]

Läs hela artikeln

Om det finns någon enskild faktor som kan sägas förklara de goda resultat som bra grupper presterar så är det klimatet som råder i gruppen. Ett klimat helt inriktat på samarbete, eget ansvar, arbetsglädje, delaktighet och tydlighet kan naturligtvis uppfattas som lite av en önskedröm, men dessa klimat finns och de finns inte där av […]

Läs hela artikeln

Teambuilding är aktiviteter som syftar till att svetsa samman en grupp människor så att samarbete och socialt samspel fungerar bättre – båda nödvändiga förutsättningar för att skapa goda prestationer. Det mesta av “teambuildingen” sker i vardagen – i småpratet och vid fikabordet. Det finns dock en poäng att använda särskilda övningar och aktiviteter med specifika […]

Läs hela artikeln

En stor del av arbetet i moderna organisationer bedrivs idag i team- och projektform. De flesta leder eller ingår återkommande i olika arbetslag och team. Den här tipsboken är en idébank fylld med praktiska tips för att skapa framgångsrika grupper. Tipsen är bland annat hämtade från intervjuer med framgångsrika svenska teamledare, från rapporten Insightguide Framgångsrika […]

Läs hela artikeln