Toolkit Kommunicera som chef

Att kommunicera som chef är en mångfacetterad utmaning. En stor bit handlar om möten och personliga dialoger med personer i din omgivning. Det om att stötta och utveckla men också om att lösa konflikter och att hantera problem. Andra utmaningar rör användandet av ny teknik och rutiner för internkommunikationen. Detta Toolkit ger dig verktygen för […]

Läs hela artikeln

Förmågan att kommunicera har förmodligen aldrig varit viktigare än nu. Dgarna när du som chef kunde tala om för folk vad de skulle göra och förvänta dig handling är förbi. I allt större utsträckning handlar det om att kunna om att kommunicera på ett öppet och coachande sätt som frigör dina medarbetares kraft. I takt […]

Läs hela artikeln

Din största och viktigaste tillgång som chef och är andras förtroende för dig. Förtroendet i sin tur bygger på att människor litar på dig och det du säger – att du är autentisk. För att vara autentisk krävs att du upplevs som äkta – att du är dig själv. I din strävan att bli en […]

Läs hela artikeln

Svåra samtal är oundvikliga i livet. I arbetslivet kan de omfatta allt från att diskutera privata problem som påverkar arbetsinsatsen hos en medarbetare till att säga upp någon. Den här sortens samtal är något de flesta människor undviker. Det kommer aldrig att bli enkelt att hantera den här typen av samtal, men du kan lära […]

Läs hela artikeln

I en tid när integration, internationell rörlighet och mångfald präglar samhället påverkas naturligtvis även arbetsplatser och människors vardag. Mångfalden leder till ett ökat behov av tydlighet i kommunikationen. Även skillnader mellan generationer och mellan män och kvinnors olika kommunikationsstilar ställer krav på dig som chef.

Läs hela artikeln

1. CHECKLISTA: Fem steg för en konstruktiv dialog 2. CHECKLISTA: Förbered en presentation 3. VERKTYG: Öka det personliga ansvarstagandet på möten 4. WORKSHOP: ”Rakt på sak” för att skapa delaktighet 5. MALL: Utforma er informationskarta 6. VERKTYG: Lärsamtal 7. GRUPPÖVNING: Fyrhörningen – få människor att ta ställning 8. WORKSHOP: Generera nya idéer i gruppen 9. […]

Läs hela artikeln

Kommunikationstips för chefer Det här är idébank för chefen fylld med praktiska tips kring området kommunikation. Tanken är att du här ska finna konkreta idéer som du enkelt kan omsätta i praktiken i din vardag. Vår förhoppning är att du med hjälp av dessa tips får inspiration och utvecklar din förmåga att kommunicera

Läs hela artikeln