Toolkit Förändringsledning

Förändring har för många organisationer, chefer och arbetsgrupper blivit mer eller mindre vardag. Trots det är det många chefer som är osäkra på hur de bäst hanterar en förändringssituation. I detta Toolkit har vi samlat de bästa verktygen och expertråden för att både lyckas med förändringen i sig och få med sig medarbetarna på resan. […]

Läs hela artikeln

Det här häftet ger praktiskt stöd till dig som förändringsledare. Du får bland annat råd om hur du leder i förändringens olika faser, kunskap om några av de mest använda förändringsmodellerna, vad du ska tänka på i din kommunikation, hur du möter olika typer av medarbetare och hur du uppmuntrar engagemang och nya beteenden.

Läs hela artikeln

I vår analys av de erfarna förändringsledare som intervjuas i den här rapporten har vi funnit nio förmågor som är kännetecknande för ett framgångsrikt förändringsledarskap. Analysen tar även stöd i intervjuer med forskare och experter inom förändringsledning samt chefsundersökningen ”Möta och hantera förändring” genomförd av Insightlab bland 1078 svaranden.

Läs hela artikeln

Ingen förändringssituation är den andra lik, varje förändringstillfälle har sina speciella förutsättningar och särskilda krav på lösningar. Vad de dock har gemensamt är att de alla kräver planering, delaktighet och löpande uppföljning. Verktyg i detta häfte är framtagna för att fungera som ett konkret stöd i detta avseende för dig med ansvar för förändringsarbetet. Verktygen […]

Läs hela artikeln

Dessa verktyg är framtagna för att användas tillsammans med häftet “Tipsbok för att möta och hantera förändring”. De är utformade för att fungera i en serie, där du börjar med övning 1 och därefter forsätter med de andra två. Det går även bra att genomföra någon av övningarna utan koppling till de andra. En av […]

Läs hela artikeln

De flesta av oss ställs återkommande inför förändringar, både privat och på jobbet. Vissa förändringar är små och andra större. Vissa är självvalda medan andra ligger utanför vår kontroll. Att kunna hantera förändring på ett bra sätt kan utan tvekan sägas vara en viktig förmåga för oss alla idag. Det finns ett stort antal verktyg […]

Läs hela artikeln