Toolkit Coachande ledarskap

Att kunna coacha är idag en av de mest efterfrågade förmågorna hos chefer och ledare. I detta Toolkit har vi samlat de bästa verktygen och råden för att underlätta ett coachande ledarskap. Denna användarguide hjälper dig komma igång på ett enkelt och konkret sätt.

Läs hela artikeln

I det här häftet hittar du konkret information om hur du går till väga när du coachar som chef. I häftet finns även en intervju med Helena Wennerhill, coach och vd på utvecklingsföretaget Viva Coaching. Hon jobbar med att utbilda chefer i coachande ledarskap och ger praktiska råd om hur du kan coacha i vardagen.

Läs hela artikeln

Att utvecklas som coach är mycket mer än att lära sig vissa tekniker och färdigheter. Framför allt är det ett ställningstagande och ett mentalt beslut ifrån dig själv – att du väljer att aktivt bidra till att personer runt omkring dig får användning för mer av sin kapacitet, att du hjälper dem utvecklas och blomma […]

Läs hela artikeln

Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide har vi därför intervjuat både coachexperter och chefer för att få olika perspektiv och erfarenheter kring modern coaching. I denna modul har vi sammanfattat deras tips och råd som du direkt har nytta av som coachande chef.

Läs hela artikeln

Se den här boken som en idébank fylld med praktiska tips kring området coaching. Tanken är att du här ska finna konkreta idéer som du enkelt kan omsätta i praktiken i din vardag. Arbetet som coachande chef börjar hos dig själv. Vår förhoppning är att du med hjälp av dessa tips även kan få inspiration […]

Läs hela artikeln

MALL Coachstruktur enligt ”GROW”-modellen VERKTYG för att stärka självkänsla och självförtroende MODELL för att utveckla negativa beteenden/bristande prestationer WORKSHOP Förutsättningar för en coachande kultur CHECKLISTA Användbara coachredskap MALL Förberedande frågor inför coachsamtal CHECKLISTA Det coachande ledarskapet i sammanfattning SJÄLVTEST Hur coachande ledarstil har du idag? TEST: Är du villig att coachas? WORKSHOP ”Rakt på sak” […]

Läs hela artikeln