Teamledarskap/teambuilding

Distansarbete är ingenting som man blir bra på och sedan kan slå sig till ro. Istället måste man arbeta med kontinuerliga förbättringar baserade på uppföljningar av det som görs. Genom att låta alla medarbetare i ditt team några gånger om året besvara nedanstående nio frågor kan du få en bättre förståelse av vad som fungerar […]

Läs hela artikeln

Det finns en rad olika förutsättningar som krävs för att ett team ska fungera framgångsrikt. Även i väl fungerande grupper finns det områden som kan bli bättre. Denna enkla men kraftfulla teamutvärdering är framtagen av Annika R Malmberg på TeamDesign – en av Sveriges främsta teamexperter, tänkt att fungera som ett verktyg för att ”ta […]

Läs hela artikeln

Den här övningen används för att reflektera kring din eller teamets nuvarande situation och hur ni kan utveckla den. Den är utvecklad av Linda Haglund, projektledare på Extenda och en av de intervjuade teamledarna i denna guide.

Läs hela artikeln

Ofta handlar motivation om att ”lyfta blicken” och se ett större sammanhang, att reflektera över sitt eget bidrag och sina egna drivkrafter. En enkel och effektiv teamövning för detta är ”De 6 logiska nivåerna”, utvecklad av forskaren Robert Dilts.

Läs hela artikeln

I teamet ansvarar medlemmarna för olika delar i arbetsprocessen. Dessa delar hänger ihop. Hur väl arbetet, information och annan ”output” flyter från en person till en annan avgör hur effektivt teamet fungerar. Inte sällan uppstår flaskhalsar eller dubbelarbete. Ibland utförs arbete som av olika skäl inte längre behövs längre fram i processen. Denna övning syftar […]

Läs hela artikeln

Det här är en övning tänkt att genomföras av ledningsgruppen eller av en enskild arbetsgrupp. Syftet med övningen är se vilka förutsättningar som finns för höga prestationer inom enskilda team.

Läs hela artikeln

På många arbetsplatser och arbetsgrupper är förmågan att samspela över generationsgränser en nyckelfråga. På samma sätt som man genomför en genusgranskning av en arbetsplats kan man göra en generationsgranskning, rekommenderar Anders Parment, forskare och författare till boken om Generation Y. Denna övning innehåller de frågor som kan vara värdefulla att diskutera.

Läs hela artikeln

Möten är en viktig del i teamets arbete. Bra möten för teamet närmre uppsatta mål, medan ineffektiva möten stjäl tid och energi. Denna checklista kan användas allt efter behov för att utvärdera, reflektera kring och förbättra teamets möten.

Läs hela artikeln

Följande övning rekommenderas av Victoria Åkerblom, vd för Antso och företagsutvecklare, och en av de intervjuade cheferna i denna guide. Hennes ledstjärna i ledarskapet är att med rätt mindset (= positivt, fokuserat och kul) uppnår man mål! För att hjälpa sitt gäng att få det mindsetet så kör hon denna laget-runt övning en gång i […]

Läs hela artikeln

Följande modell är framtagen av Andy Harjanto som under 14 år var en av de främsta team- och projektledarna inom MicroSoft. Han sammanfattar sitt recept för framgång som teamledare i tre konkreta steg.

Läs hela artikeln