Coachande ledarskap

All forskning visar att mål är viktigt för motivationen och för ansvarstagandet, men för att bli motiverad och kunna ta sitt ansvar räcker det inte att man informeras om målet, man måste också få tid att själv reflektera och bilda sig en egen uppfattning. Denna mall hjälper dig skapa konstruktiva dialoger. 

Läs hela artikeln

GROW (Goal-Reality-Options-Will/Way Forward)-modellen är en av de mest vedertagna och använda coach-modellerna. Den går att applicera på både kort- och långsiktiga mål oavsett område. Som coachande chef kan du ha stor nytta av att hålla dig till denna struktur för att hjälpa personer till förbättrade prestationer.

Läs hela artikeln

Monica All arbetar som kommunikations- och certifierad OBM-konsult med att hjälpa chefer att hitta verktyg som stimulerar de beteenden som skapar resultat. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig ställa frågor till medarbetarna som får dem att upptäcka och utveckla de beteenden som skapar bäst resultat.

Läs hela artikeln

En förutsättning för att lyckas med en coachsituation är naturligtvis att personen som coachas är villig att bli coachad. The McAloon Group, ett coachföretag baserat i New York, har skapat följande enkla självtest där du kan testa om du är mottaglig för coaching just nu. Använd gärna denna mall tillsammans med en enskild medarbetare för […]

Läs hela artikeln

Detta är ett enkelt första test för att hjälpa dig förstå i vilken utsträckning du i ditt ledarskap agerar coachande respektive kommer med direktiv och lösningar. Använd testet för egen del eller som underlag för diskussion med någon som vill agera mer coachande. Ytteligare ett sätt att använda mallen som underlag för att få feedback […]

Läs hela artikeln

Denna checklista sammanfattar det förhållningssätt som kännetecknar det coachande ledarskapet. Den fungerar utmärkt som en egen påminnelse och som undarlag i samtal med personer som ska agera coachande.

Läs hela artikeln

Denna mall är tänkt att användas av den som coachas som förberedelse inför ett coachsamtal. På så sätt får ni båda ut mamimalt av varje coachtillfälle.

Läs hela artikeln

Som coachande chef har du ett antal olika verktyg och vanor till ditt förfogande. Denna checklista sammanfattar några av de viktigaste.

Läs hela artikeln

Det här är en övning som du kan genomföra med dina medarbetare eller tillsammans med valda. chefskollegor. Syftet med övningen är att ge er en uppfattning om i vilken utsträckning organisationskulturen möjliggör ett coachande förhållningssätt.

Läs hela artikeln

Coachen och kommunikologen Susanne Pettersson menar att en hög självkänsla och ett gott självförtroende krävs för att kunna prestera optimalt och samtidigt må bra. Hon ser att det ofta brister i den ena eller i båda dimensionerna. De med låg självkänsla och högt självförtroende är ofta duktiga på att prestera, men känner inte att de […]

Läs hela artikeln