Hälsa och minskad stress

Förändringar och omorganisationer är en av de största stresskällorna för många anställda idag. I och med att många verksamheter befinner sig i ett mer eller mindre konstant förändringsläge är risken för stress bland medarbetare och chefer naturligtvis stor. En undersökning av Insightlab om svenska chefers förändringserfarenheter framkom sex vanliga fallgropar vilka var och en leder […]

Läs hela artikeln

En av de viktigaste åtgärderna för att skapa ett hållbart arbetsklimat och reducera den negativa stressen är att öppet prata om frågor som rör stress, hälsa och arbetsbelastning. Detta verktyg innehåller förslag till frågor krig hälsa och stress att ta upp i gruppen som ett första steg.

Läs hela artikeln

Rätt tillvägagångssätt, när en medarbetare blir sjukskriven för stressrelaterad sjukdom, ökar dramatiskt vederbörandes chanser att bli helt återställd, och snabbare kunna återgå till sin normala kapacitet. En tumregel när det gäller psykisk ohälsa är att ju tidigare rehabiliteringsprocessen inleds, desto större är möjligheterna för ett lyckat resultat.

Läs hela artikeln

Dina attityder och vanor avgör till stor del hur din arbets- och livssituation kommer att se ut. Denna övning kan hjälpa dig identifiera de områden du bör prioritera för att skapa en vardag i balans.

Läs hela artikeln

Använd denna checklista för att generera idéer kring vad du som chef kan göra för att underlätta en hållbar arbetssituatin för dig själv och dina medarbetare. Läs igenom punkterna nedan och bestäm dig för 1-3 idéer/åtgärder eller vanor du vill använd dig av under de kommande tre veckorna. Var gärna så konkret som möjligt i […]

Läs hela artikeln

Att skapa ett hållbart arbetsklimat som chef bygger på att du har rätt förutsättningar själv. Följande checklista är baserad på frågor i AHA-enkäten som tagits fram av Sektionen för personskadeprevention, Karolinska Institutet. Använd den för att ringa in de områden som behöver adresseras för att skapa bättre förutsättningar för ditt arbete med ett hållbart arbetsklimat.

Läs hela artikeln

Fysisk aktivitet, träning och rörelse kan både förebygga och lindra stress. Genomfört tillsammans ger det också en social dimension som förstärker de positiva effekterna. Detta verktyg sammanfattar ett antal tips på hur motion och fysisk aktivitet kan uppmuntras och underlättas.

Läs hela artikeln

Denna mall hjälper dig att på ett enkelt sätt få överblick över din situation just nu – avseende din tid, dina mål och välbefinnande. Utifrån dina resultat har du lättare att besluta om dina prioriteringar framåt.

Läs hela artikeln

Syftet med övningen är att samla din grupp för att diskutera vad som orsakar stress och obalans på er arbetsplats. Men framför allt syftar övningen till att låta gruppen generera idéer kring möjliga åtgärder och lösningar. Gör det tydligt att alla idéer kanske inte kan genomföras. Det viktiga är att ni startar en diskussion och […]

Läs hela artikeln

Dan Hasson, författare och forskare vid Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet, tipsar om följande tre enkla övningar som du kan prova nästa gång du blir upprörd, nervös eller stressad. Övningarna upptar större delen av din uppmärksamhet  och gör det därför fysiskt omöjligt att samtidigt uppleva negativa känslor.

Läs hela artikeln