Miniutbildningar

Uppfattningen om vad som utgör ett framgångsrikt ledarskap utvecklas ständigt. Många, om inte alla, instämmer nog i påståendet att bara under senare år har bilden förändrats. Det finns ett nytt synsätt på vad chefen är till för och vad chefen ska åstadkomma. Ökat fokus på psykologiska aspekter Dagens ledarskap har utvecklas ur en lång tradition […]

Läs hela artikeln

Ju mer beroende företag blir av att personalen är motiverad och engagerad i verksamheten, desto viktigare blir det med nära dialoger mellan chefer och medarbetare. Motivation är starkt individuell och därför fungerar inte en och samma lösning för alla. Det går inte heller att göra någon annan motiverad, utan motivationen måste komma inifrån personen själv. […]

Läs hela artikeln

Dagens organisationer och chefer står inför en rad utmaningar – för att lyckas krävs löpande förnyelse, engagerade medarbetare som tar egna initiativ, en kultur som främjar lärande och kunskapsspridning, möjligheter för människor att få arbeta inom områden där deras talanger kommer till sin rätt och en tydlighet kring individuella mål och prestationer. Det coachande ledarskapet […]

Läs hela artikeln

Att förmedla sammanhang och mening har blivit en av de stora uppgifterna för ledare idag. I en föränderlig omvärld med till synes oändliga valmöjligheter för oss individer söker vi det meningsfulla, som väljare, privatpersoner, konsumenter – och medarbetare. Vår inre motivation stärks om vi känner mening och gemenskap. Mening med vårt arbete och med organisationens […]

Läs hela artikeln

Kvaliteten på relationen mellan chef och medarbetare lyfts numera fram som en avgörande faktor för att öka medarbetarnas engagemang – och därmed konkurrenskraften för företag samt organisationer. Relationer och grupptillhörighet en nyckel till höga prestationer – inte minst på distans Vi människor är flockdjur. För att må bra behöver vi veta att vi har en […]

Läs hela artikeln

Feedback och återkoppling är på en arbetsplats obligatoriskt för upprätthållen motivation. Utöver beröm behöver vi alla känna oss förvissade över och trygga i att vi sköter vårt jobb som vi ska. Berit Friman, vd på ledarutvecklingsföretaget Dale Carnegie, menar att chefer ofta tvekar att ge komplimanger och beröm för det kan förväxlas med smicker. Det […]

Läs hela artikeln

En av de viktigaste förutsättningarna för att locka fram människors genuina engagemang och inneboende motivation är att de ges möjligheten att styra och påverka sin egen situation. I Insightlabs undersökning bland 867 chefer kring motivation och arbetsglädje hamnar faktorer som ”möjlighet att påverka beslut” och ”frihet att styra mitt eget arbete” högt upp på frågan […]

Läs hela artikeln

Att tydliggöra vad som är viktigt för vår motivation är ett första viktigt steg för att utveckla och stärka vårt engagemang och motivation. Vad som motiverar oss är individuellt. Denna självtest är utformad för att hjälpa dig förstå en enskild medarbetares drivkrafter och motivationskällor på arbetet. Låt medarbetaren fylla i testet och följ upp med […]

Läs hela artikeln