Medarbetarsamtal

I denna 4-sidiga guide får du en snabb överblick kring vad som krävs för att hålla givande utvecklingssamtal/medarbetarsamtal.

Läs hela artikeln

Använd denna checklista för att generera idéer kring vad du som chef kan göra för att underlätta en hållbar arbetssituatin för dig själv och dina medarbetare. Läs igenom punkterna nedan och bestäm dig för 1-3 idéer/åtgärder eller vanor du vill använd dig av under de kommande tre veckorna. Var gärna så konkret som möjligt i […]

Läs hela artikeln

I arbetslivet kan svåra samtal omfatta allt från att diskutera privata problem som påverkar arbetsinsatsen hos en medarbetare till att säga upp någon. Den här sortens samtal orsakar sådan stress att de flesta människor i det längsta undviker dem. Faktum är att undvikande vanligtvis gör ett problem större eller en relation sämre. Det kommer nog […]

Läs hela artikeln

Checklista: Sätt individuella medarbetarmål Checklista: Utvecklingssamtal Workshop: Förutsättningar för teamprestation Verktyg för ökad personlig effektivitet Workshop: Värdegrunden i teamet Checklista: Utvärdera ditt team Checklista: Effektiva möten Fallgropar i din kommunikation som chef Checklista: Coachande frågor Checklista: Effektiv delegering

Läs hela artikeln

Det är ofta mycket svårt att på en direkt fråga få fram vad som motiverar någon. Detta eftersom vi vanligtvis inte är helt medvetna om vad som motiverar oss. Här kan indirekta frågor kring engagemang och motivation vara ett kraftfullt redskap för att synliggöra vad som egentligen motiverar någon. Använd frågorna nedan i samband med […]

Läs hela artikeln

Återkoppling till medarbetarna är en mycket viktig del i motivationsarbetet. Rätt feedback eller återkoppling ger inte bara ett kvitto på utfört arbete, den fungerar också som vägledning för den fortsatta utvecklingen. Checklistan är tänkt som stöd för att öka din förmåga att ge motiverande feedback.

Läs hela artikeln