Miniutbildning 6: Det dagliga ledarskapet

Att coacha kan ibland upplevas som ytterligare en uppgift i raden, med högre arbetsbelastning och ökad tidsbrist som resultat. Rätt använt leder det coachande ledarskapet dock till rakt motsatt effekt. Detta eftersom att ett coachande ledarskap går hand i hand med ökad delegering av uppgifter och ansvar. Genom att delegera frigör du tid för långsiktigt […]

Läs hela artikeln

Många chefer spenderar mer än hälften av sin arbetstid på möten som de i många fall hade klarat sig bra utan. I denna kostsamma problematik ligger en enorm förbättringspotential. Mötesexperten Margitha Ronnerstam Stridsman ger följande tips för att effektivisera era möten: 1. Distribuera agenda och bakgrundsinformation i god tid. Ta bort punkterna ”information” och ”övrigt”. […]

Läs hela artikeln

Att kunna ta och ge kritik är en central del av ledarskapet. Utan din kritik och feedback kommer dina medarbetare inte att utvecklas lika bra. Samtidigt kommer dina beslut att applåderas av vissa och ifrågasättas av andra. Att kunna hantera båda dessa situationer är lika viktigt. Du kommer aldrig att kunna vara omtyckt av alla, […]

Läs hela artikeln

En av dina viktigaste uppgifter som chef är att skapa en arbetssituation för dig själv och dina medarbetare som är långsiktigt hållbar. Nedanstående checklista kan hjälpa dig skapa en vardag där ni slipper känna att ni ständigt ligger lite efter eller är tvungna att försumma de saker som är långsiktigt viktiga, som exempelvis: verksamhetsutveckling, personlig […]

Läs hela artikeln

Det finns många faktor er som påverkar hur vi uppfattar vårt arbete. Arbetsuppgifterna i sig och karriärmöjligheter är två exempel. Till syvende och sist är det dock relationer som avgör huruvida vi trivs. Förmågan att bygga och upprätthålla givande relationer är därför en viktig del av ditt ledarskap eftersom det i så hög grad påverkar […]

Läs hela artikeln

Som chef och ledare sätter du tonen för dina medarbetare. Splittring, otydliga mål och bristande fokus tenderar att smitta av sig på gruppen. Även om du har en tydlig uppfattning om vad du vill uppnå och har utvecklat ett bra system för att hålla reda på dina åtaganden så är det i vardagen du behöver […]

Läs hela artikeln