Miniutbildning 4: Utveckla ett starkt förändringsledarskap

Att leda en förändring innebär att du som chef eller förändringsledare behöver hålla koll på två parallella skeenden, dels förändringen i sig (vad den än består av), dels människors reaktioner, känslor och beteenden. Det sistnämnda är den helt avgörande delen för om en förändring ska lyckas eller ej, men samtidigt den vi är minst förberedda […]

Läs hela artikeln

– Organisationer är ofta bra på att se vad som behöver förändras. Men sedan missar många två väsentligheter. Det ena är att förklara varför det ska göras och det andra är att göra det trovärdigt att det kommer att bli sant. Det säger Anders Lundin som sedan drygt 10 år tillbaka arbetar med förändringsprocesser via […]

Läs hela artikeln

Ett vanligt skäl till motstånd mot förändring är att beslutet om förändring har tagits av ledningen. Medarbetarna har inte involverats eller fått chans att påverka sin arbetssituation. De kan därför känna sig överkörda. Människor brukar däremot stötta förändringar om de själva har tagit initiativet till dem. Det bästa sättet att motivera medarbetarna vid förändringar är […]

Läs hela artikeln

Förändring är en klassisk källa till påfrestningar och om en organisation inte kan handskas med den stress som uppkommer hos medarbetarna kan målsättningar och prestationer komma att äventyras. Vid förändring kommer både dina medarbetare och du själv att tvingas kliva bortom er ”bekvämlighetszon” vilket kan skapa negativ stress och i vissa fall bli för mycket. […]

Läs hela artikeln

Fallgrop 1: Bristande motiv till förändring En undersökning av Insightlab om svenska chefers förändringserfarenheter visar att bristen på tydliga motiv är en av de enskilt största orsakerna till problem och motstånd i förändringsarbetet. Många vet helt enkelt inte varför förändringen genomförs. Åtgärd: Det går förmodligen inte att överskatta betydelsen av att vara tydlig och att […]

Läs hela artikeln

En förändringsprocess pågår vanligtvis under lång tid – ofta spänner förändringar över flera år. Att löpande stämma av och se att ni befinner er på rätt spår är därför en viktigt uppgift för dig  som förändringsledare. Nedanstående punkter kan fungera som vägledning för att ta upp frågor som rör alla dimensioner av förändringen. Genomgången kan […]

Läs hela artikeln