Miniutbildning 2. Skapa framgångsrikt teamarbete

Team, projektgrupper, arbetslag, processteam, virtuella team, tvärfunktionella team, säljgäng, arbetsgrupper, ledningsgrupper,  kundsupportgrupper, konsultteam – benämningarna och varianterna är många – men de har en viktig sak gemensamt – det är i gruppen som resultat skapas. De främsta teamledarna lyckas odla en kultur i gruppen som kännetecknas av framför allt följande: Gruppmål betraktas som lika viktiga […]

Läs hela artikeln

Motivation är teamets motor. Utan motiverade teammedlemmar kommer framgångarna att utebli. Motivation är ett komplext område men du kan lägga en god grund för teamets motivation med hjälp av följande åtgärder: Nyckel 1: Se till att ha ett tydligt mål som enar och engagerar alla Något av det viktigaste för att motivera teamet är  att […]

Läs hela artikeln

Följande modell är framtagen av Andy Harjanto som under 14 år var en av de främsta team- och projektledarna inom Microsoft. Han sammanfattar sitt recept för framgång som teamledare i följande tre steg: 1. Många små framsteg Använd dig av frekventa, många små aktiviteter, mål, framsteg och firande Använd mikrostolpar istället för milstolpar (1 veckas […]

Läs hela artikeln

I team samlas personer med olika bakgrund och erfarenheter men ofta även från olika kulturer och generationer. Vi har alla olika uppfattningar och värderingar kring hur man ska bete sig för att bli accepterad av gruppen. Därför behöver vi mer än tidigare jobba fram gemensamma värdegrunder. En av dina första och viktigaste uppgifter som teamledare […]

Läs hela artikeln

Upplägg och mål med övningen Det här är en övning som du kan genomföra tillsammans med din arbetsgrupp. Syftet med övningen är att ge er en uppfattning om vad som hindrar höga prestationer inom er grupp eller organisationen som helhet. I vissa fall kan det vara bra om övningen leds av någon annan än  chefen/teamledaren. […]

Läs hela artikeln