Kommunicera som chef

Många medarbetare upplever att de saknar information. Orsaken behöver inte vara att företaget är dåligt på att informera utan på att medarbetarna inte känner till de kommunikationskanaler som används eller var informationen finns tillgänglig. Att kommunicera om hur man kommunicerar kan vara lösningen.

Läs hela artikeln

All forskning visar att mål är viktigt för motivationen och för ansvarstagandet, men för att bli motiverad och kunna ta sitt ansvar räcker det inte att man informeras om målet, man måste också få tid att själv reflektera och bilda sig en egen uppfattning. Denna mall hjälper dig skapa konstruktiva dialoger. 

Läs hela artikeln

Nästa gång du ska hålla ett föredrag eller göra en presentation inför en grupp kan du använda följande checklista för att försäkra dig om att du når fram på rätt sätt.

Läs hela artikeln

Syftet med den här övningen är att få deltagarna att tydligt ta ställning och visa var de står i olika frågor. Frågorna ska vara av den typen att det är lätt att ta ställning och sedan kunna förklara med några få ord varför man tycker som man gör. Det ska också vara sådana frågor som […]

Läs hela artikeln

I arbetslivet kan svåra samtal omfatta allt från att diskutera privata problem som påverkar arbetsinsatsen hos en medarbetare till att säga upp någon. Den här sortens samtal orsakar sådan stress att de flesta människor i det längsta undviker dem. Faktum är att undvikande vanligtvis gör ett problem större eller en relation sämre. Det kommer nog […]

Läs hela artikeln

I kommunikationssammanhang kan det vara värdefullt att skilja på olika typer och behov av kommunikation. Man brukar tala om fem olika huvuduppgifter i en chefs kommunikation. Vilka av nedanstående upptar mest av din tid? Var skulle du kunna öka din insats?

Läs hela artikeln

Monica All arbetar som kommunikations- och certifierad OBM-konsult med att hjälpa chefer att hitta verktyg som stimulerar de beteenden som skapar resultat. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig ställa frågor till medarbetarna som får dem att upptäcka och utveckla de beteenden som skapar bäst resultat.

Läs hela artikeln

När chefen kallar till ett möte förväntar sig alla att det är chefen som ska äga mötet och ansvara för att det blir konstruktivt. Om  medarbetarna kliver fram och tar ansvar för mötet kan helt nya möjligheter öppnas. Följande struktur på mötet för ut ansvaret på gruppen och stärker medarbetarskapet.

Läs hela artikeln

Önskan att vara accepterad av gruppen är en av människans starkaste drivkrafter. Att bli ifrågasatt inför gruppen är något som de flesta till varje pris försöker undvika. En vanlig strategi för att undvika att bli ifrågasatt och kanske förlöjligad är att ligga lågt, inte ta några risker. Följden blir att kreativiteten, och flödet av nya […]

Läs hela artikeln

Att skapa delaktighet och väcka medarbetarnas engagemang är en av huvudmålsättningarna med det coachande ledarskapet. ”Rakt på sak” är en metod för att undersöka åsikter och ståndpunkter i både stora som små grupper.

Läs hela artikeln