Förändringsledarskap

Ett vanligt skäl till motstånd mot förändring är att beslutet om förändring har tagits av ledningen. Medarbetarna har inte involverats eller fått chans att påverka sin arbetssituation. De kan därför känna sig överkörda. Denna övning hjälper dig involvera gruppen och skapa samsyn kring en aktuell förändring.

Läs hela artikeln