Dagligt ledarskap

Rätt använt är delegering ett av de bästa verktygen för att utveckla och motivera medarbetare. En chef som delegerar mycket och effektivt kommer att öka sin organisations utvecklingskraft dramatiskt. En chef som däremot delegerar lite eller ineffektivt kommer i motsvarande grad att bromsa både sin organisations och sina medarbetares utveckling. Denna checklista hjälper dig delegera […]

Läs hela artikeln

I teamet ansvarar medlemmarna för olika delar i arbetsprocessen. Dessa delar hänger ihop. Hur väl arbetet, information och annan ”output” flyter från en person till en annan avgör hur effektivt teamet fungerar. Inte sällan uppstår flaskhalsar eller dubbelarbete. Ibland utförs arbete som av olika skäl inte längre behövs längre fram i processen. Denna övning syftar […]

Läs hela artikeln

Möten är en viktig del i teamets arbete. Bra möten för teamet närmre uppsatta mål, medan ineffektiva möten stjäl tid och energi. Denna checklista kan användas allt efter behov för att utvärdera, reflektera kring och förbättra teamets möten.

Läs hela artikeln

I arbetslivet kan svåra samtal omfatta allt från att diskutera privata problem som påverkar arbetsinsatsen hos en medarbetare till att säga upp någon. Den här sortens samtal orsakar sådan stress att de flesta människor i det längsta undviker dem. Faktum är att undvikande vanligtvis gör ett problem större eller en relation sämre. Det kommer nog […]

Läs hela artikeln

När chefen kallar till ett möte förväntar sig alla att det är chefen som ska äga mötet och ansvara för att det blir konstruktivt. Om  medarbetarna kliver fram och tar ansvar för mötet kan helt nya möjligheter öppnas. Följande struktur på mötet för ut ansvaret på gruppen och stärker medarbetarskapet.

Läs hela artikeln