Arbetsmiljö

Förändringar och omorganisationer är en av de största stresskällorna för många anställda idag. I och med att många verksamheter befinner sig i ett mer eller mindre konstant förändringsläge är risken för stress bland medarbetare och chefer naturligtvis stor. En undersökning av Insightlab om svenska chefers förändringserfarenheter framkom sex vanliga fallgropar vilka var och en leder […]

Läs hela artikeln

En av de viktigaste åtgärderna för att skapa ett hållbart arbetsklimat och reducera den negativa stressen är att öppet prata om frågor som rör stress, hälsa och arbetsbelastning. Detta verktyg innehåller förslag till frågor krig hälsa och stress att ta upp i gruppen som ett första steg.

Läs hela artikeln

I denna 4-sidiga guide får du en snabb överblick kring vad Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter kring organisatorisk och social arbetsmiljö innebär för dig som arbetsgivare och chef.

Läs hela artikeln

Rätt tillvägagångssätt, när en medarbetare blir sjukskriven för stressrelaterad sjukdom, ökar dramatiskt vederbörandes chanser att bli helt återställd, och snabbare kunna återgå till sin normala kapacitet. En tumregel när det gäller psykisk ohälsa är att ju tidigare rehabiliteringsprocessen inleds, desto större är möjligheterna för ett lyckat resultat.

Läs hela artikeln

Använd denna checklista för att generera idéer kring vad du som chef kan göra för att underlätta en hållbar arbetssituatin för dig själv och dina medarbetare. Läs igenom punkterna nedan och bestäm dig för 1-3 idéer/åtgärder eller vanor du vill använd dig av under de kommande tre veckorna. Var gärna så konkret som möjligt i […]

Läs hela artikeln

Fysisk aktivitet, träning och rörelse kan både förebygga och lindra stress. Genomfört tillsammans ger det också en social dimension som förstärker de positiva effekterna. Detta verktyg sammanfattar ett antal tips på hur motion och fysisk aktivitet kan uppmuntras och underlättas.

Läs hela artikeln

Syftet med övningen är att samla din grupp för att diskutera vad som orsakar stress och obalans på er arbetsplats. Men framför allt syftar övningen till att låta gruppen generera idéer kring möjliga åtgärder och lösningar. Gör det tydligt att alla idéer kanske inte kan genomföras. Det viktiga är att ni startar en diskussion och […]

Läs hela artikeln

Följande checklista är hämtad från Afas idéskrift ”Ett bättre arbetsliv med mindre stress”. Använd den enskilt eller tillsammans med din grupp för att ringa in de områden du/ni vill prioritera och där ni har mest att vinna på att genomföra åtgärder och förbättringar. Dela gärna upp i mindre grupper och ni är många. Använd den […]

Läs hela artikeln

Det finns två hvuudsakliga sätt att träna mindfulness. Genom meditationsövningar och genom vardagsövningar. I vardagsövningarna tränar vi på att rikta vår uppmärksamhet på en sak i taget och vi utgår från våra dagliga aktiviteter, till exempel när vi borstar tänderna, duschar, äter, läser, diskar, går till jobbet, slår på datorn eller när vi pratar med […]

Läs hela artikeln

Roy Olofsson, som utbildat ledare i mer än 20 år, konstaterar att vi för varje år blir allt mer stressade och att det gör så att vi blir mer trångsynta, att vi får svårare att prioritera och att vi blir mindre empatiska och får svårare att samarbeta. Konflikter blir därmed allt vanligare. Konfliktkonsult Karin Lindgren, […]

Läs hela artikeln