Om Utvecklande ledarskap

En genomsnittlig chef lägger idag cirka 15 timmar per vecka på att hantera olika personalärenden. Många googlar efter egna lösningar eller frågar personer i sin omgivning, något som i längden ofta blir både ineffektivt och tidskrävande.

Utvecklande ledarskap ett självserviceverktyg som gör det enkelt att hitta lösningar på de utmaningar chefer och ledare idag ställs inför. Förutom konkreta verktyg för olika situationer innehåller tjänsten även korta utbildningsblock som stöd för chefer att utveckla nödvändiga förmågor idag:

- Att leda förändring
- Att coacha och ge feedback
- Att kommunicera och hantera konflikter
- Att få arbetsgrupper att fungera och dra åt samma håll
- Att skapa en hållbar vardag och minska stressen

Som abonnent har du möjlighet att få kostnadsfri support för att hitta rätt verktyg och underlag kring en aktuell utmaning. Kontakta oss på  08-40 60 410.