Utmaningstest

Som chef har du ett brett ansvar. Frågor i stort som smått behöver hanteras parallellt inom en rad områden. Många gånger är det svårt att veta vilka områden som bör prioriteras. Denna checklista kan hjälpa dig att vid varje givet tillfälle öka tydligheten kring de utvecklingsområden i ditt ledarskap som du vill prioritera just nu.

Läs hela artikeln