Team och kultur

Det är enkelt att se på talang som någonting statiskt; som man antingen har eller inte, och som inte kan skapas ur tomma intet. Att se på talang på det motsatta sättet – det som kallas ett Growth Mindset (utvecklingsperspektiv) – kan dock skapa organisationer som inte bara är mer innovativa, utan som även har […]

Läs hela artikeln

Hur ser du på din roll som ledare? Man pratar så mycket om mål och alla vill vinna, men för mig är det faktiskt så att det är vägen dit som är mödan värd. På vägen ska människor växa. Och som ledare har jag makten att välja den väg, som jag tror på. Jag tror […]

Läs hela artikeln

Det finns mycket att vinna på att arbeta virtuellt, men för att arbetet ska bli effektivt så att man kan hämta hem vinsterna krävs en hel del nytänkande lösningar. Och aktuell forskning visar att bara 30 procent av de virtuella teamen leds på ett effektivt sätt. Ghislaine Caulat är forskare och konsult på brittiska Ashridge […]

Läs hela artikeln

Distansarbete innebär ofta större möjligheter att själv utforma sitt arbete – och så slipper man chefens vakande blickar. Till en början upplever många en känsla av frihet, men efter en tid brukar istället känslor av övergivenhet och isolering smyg sig på. Detta skapar inte bara stress och ohälsa, utan sänker också nivån på prestationerna. – […]

Läs hela artikeln

”Ledare med förmågan att inspirera sin personal tar fram det bästa ur varje medarbetare och kan förnya en företagskultur.” Så säger författaren Terry Barber som i sin bok, The Inspiration Factor, menar att det är viktigt att skilja mellan motivation och inspiration. ”Motivation utgör ett incitament för människor att agera på vissa sätt, det kan […]

Läs hela artikeln

Vad avgör vår prestationsnivå inom organisationen? Alla organisationer har två styrande system; det kulturella samt det strukturella systemet. Det är samspelet mellan dessa två faktorer som avgör hur bra vi presterar och vilka resultat vi uppnår. Balansen mellan dessa två system, och vilket huvudfokus bör ligga på inom ett specifikt projekt, avgörs av nuläget inom […]

Läs hela artikeln

Annika R Malmberg är en av Sveriges främsta teamutvecklare och coach. Hon konstaterar att det som chef och medarbetare är det oerhört viktigt att förstå att varje enskild individ i ditt arbetslag reagerar olika beroende på tidigare händelser, personlighetsdrag och förstärkta behov. Grundförutsättningarna för att medarbetare ska må bra och vilja prestera ligger dock generellt […]

Läs hela artikeln

På samma sätt som vi ibland gör det vi tror att andra förväntar sig av oss snarare än det som skapar verkliga resultat, så slösar vi inte sällan stora mängder tid och resurser på helt fel saker i  arbetsgruppen. Möten som ingen vill gå på är ett typexempel. Vi ägnar i vissa fall åratal åt […]

Läs hela artikeln

Gunde är till synes fullständigt gränslös i sitt sökande efter de perfekta omständigheterna och i sin strävan mot mål, och under sina år som världsberömd skidåkare har han även samlat på sig en rad erfarenheter som vilken chef som helst kan ha nytta av – även när faktorer som brännhet blåbärssoppa och problematiken i oförutsägbara […]

Läs hela artikeln

Idag ställs höga krav på chefer att med i vissa fall sämre ekonomiska resurser och i hög förändringstakt kunna skapa mål och mening i arbetet. Det gäller i att veta hur man motiverar sina medarbetare att prestera lite mer utan att de blir knäckta. Kraven och förväntningarna på medarbetarna måste höjas i takt med att […]

Läs hela artikeln