Motivation

Att motivation har blivit en allt viktigare fråga råder det ingen tvekan om. Det är helt enkelt en viktig framgångsfaktor för att frigöra mänsklig potential. Men trots att motivation uppmärksammas allt mer, och oavsett den stora mängden forskning som gjorts inom området, så ligger engagemanget generellt på låga nivåer enligt internationella studier.                    En global studie […]

Läs hela artikeln

Det är enkelt att se på talang som någonting statiskt; som man antingen har eller inte, och som inte kan skapas ur tomma intet. Att se på talang på det motsatta sättet – det som kallas ett Growth Mindset (utvecklingsperspektiv) – kan dock skapa organisationer som inte bara är mer innovativa, utan som även har […]

Läs hela artikeln

Hur ser du på din roll som ledare? Man pratar så mycket om mål och alla vill vinna, men för mig är det faktiskt så att det är vägen dit som är mödan värd. På vägen ska människor växa. Och som ledare har jag makten att välja den väg, som jag tror på. Jag tror […]

Läs hela artikeln

På många arbetsplatser har arbetstempot dragits upp de senaste åren. Det har resulterat i att chefer får lägga mycket tid på personer som inte längre håller måttet eller är omotiverade. Ur ett medarbetarperspektiv är det heller inte någon egentlig fördel att stanna kvar på ett arbete där man inte längre känner att man utvecklas, som […]

Läs hela artikeln

Det som vi är bra på och har lätt för ser vi ofta som självklart – det är knappt att vi märker det alls och vi vill ju inte sticka ut. Det som brukar uppta mer av vår energi och vårt fokus är det som vi inte är bra på – för vi är måna […]

Läs hela artikeln

”Ledare med förmågan att inspirera sin personal tar fram det bästa ur varje medarbetare och kan förnya en företagskultur.” Så säger författaren Terry Barber som i sin bok, The Inspiration Factor, menar att det är viktigt att skilja mellan motivation och inspiration. ”Motivation utgör ett incitament för människor att agera på vissa sätt, det kan […]

Läs hela artikeln

Att känna sig kompetent har enligt Erik en stark koppling till det nu spridda begreppet FLOW. När vi upplever att vi har FLOW känner vi oss kompetenta och för att vi ska uppleva FLOW behövs fyra komponenter: 1. Balans mellan utmaning och förmåga För det första behöver det finnas en balans mellan den utmaning vi […]

Läs hela artikeln

Faktiskt avgörs vår upplevda lycka i livet endast till cirka 10 procent av våra yttre omständigheter – hur vi bor, hur vi ser ut, hur friska vi är, hur mycket pengar vi har, vilka platser vi reser till och så vidare. Resten, cirka 40 procent, avgör vi själva genom våra attityder, tankar och dagliga val. […]

Läs hela artikeln

Att ge komplimanger för något en person har kan ibland förväxlas med smicker. Det är dessutom vanligt att vi bekräftar personer för vad de gör. Att bekräfta ett positivt beteende ökar förvisso chansen att beteendet kvarstår, däremot är denna typ av beröm lätt att ”vifta bort” för den blygsamme medarbetaren. En person som inte kan […]

Läs hela artikeln

Det råder en mängd förvirrade missförstånd där ute när det kommer till att specificera vad motivation egentligen är. Kan den komma utifrån? Kan du som chef skicka in lite extra motivation hos någon medarbetare som hamnat snett? Svaret är nej. Du kan inte motivera någon till någonting. Varje enskild person måste finna mål och mening […]

Läs hela artikeln