Ledarskap

Du har säkert varit med om en chef som inte ser problemen eller erkänner sin del i det hela, och gör sitt normala jobb som om allting var bra. Och du kan säkert komma ihåg hur det påverkade arbetet, arbetsmiljön och engagemanget på företaget. Det är nämligen ingen nyhet att självmedvetenhet har blivit en så-kallad […]

Läs hela artikeln

Kontinuerlig feedback är och förblir en vital del av en anställds utvecklingsprocess, och än viktigare blir det i och med den yngre generationen som har förväntningar på konstant återkoppling. Att ge feedback kan dock vara svårt och många chefer känner sig stressade vid tanken på att ge ärlig, negativ feedback. Än mer oroande är att […]

Läs hela artikeln

Tidigare föreställningar om chefen som superhjälte har börjat ge vika. Istället betraktar man allt oftare ledarskapet som en process. Det säger Jonas Dahl som arbetar som konsult på Gaia Leadership och doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm. Här berättar Jonas om hur synen på ledarskap har förändrats och hur HR kan stötta cheferna i dagens komplexa […]

Läs hela artikeln

I dagens transparenta värld blir förtroende allt mer avgörande för företag, varumärken och oss som individer. Att vara ärlig och ha ett tydligt syfte blir viktiga framgångsfaktorer – någonting som inte bara gäller för ditt professionella liv, utan även ditt personliga.       Carl Rogers, den amerikanska psykologen vars idé om självet fortfarande diskuteras och debatteras – […]

Läs hela artikeln

Att ett ledarskap ska vara coachande, och inspirera medarbetarna, är givet i dagens konkurrenskraftiga klimat. Och ofta tror ledare att det är precis så de verkar; att de ger feedback och håller möten möten är effektiva och inspirerande. Men sanningen är en annan, enligt en studie från KTH.               Studien, gjord av ett forskarteam på KTH, […]

Läs hela artikeln

Att motivation har blivit en allt viktigare fråga råder det ingen tvekan om. Det är helt enkelt en viktig framgångsfaktor för att frigöra mänsklig potential. Men trots att motivation uppmärksammas allt mer, och oavsett den stora mängden forskning som gjorts inom området, så ligger engagemanget generellt på låga nivåer enligt internationella studier.                    En global studie […]

Läs hela artikeln

Det är väldigt sällan det är mer kunskap som behövs idag, även om vi ofta tror att det är lösningen på våra problem. Faktum är att vi vet mycket mer än vi vet att vi vet. Däremot gör vi inte det vi vet. Det är det som är vår utmaning idag – att ta steget […]

Läs hela artikeln

Hur ser du på din roll som ledare? Man pratar så mycket om mål och alla vill vinna, men för mig är det faktiskt så att det är vägen dit som är mödan värd. På vägen ska människor växa. Och som ledare har jag makten att välja den väg, som jag tror på. Jag tror […]

Läs hela artikeln

Stora krav ställs idag på ledningsgruppers kapacitet att samarbeta och fatta bra beslut på kort tid. Ineffektiva mötesrutiner i många ledningsgrupper försämrar möjligheterna och skapa värde. Några förändringar i rutinerna kring planeringen av dagordningen och ledningsmötenas upplägg kan göra stor skillnad i effektivitet.  De sju tekniker som presenteras nedan kan underlätta för ledare som vill […]

Läs hela artikeln

Det som vi är bra på och har lätt för ser vi ofta som självklart – det är knappt att vi märker det alls och vi vill ju inte sticka ut. Det som brukar uppta mer av vår energi och vårt fokus är det som vi inte är bra på – för vi är måna […]

Läs hela artikeln