Konflikthantering

Kontinuerlig feedback är och förblir en vital del av en anställds utvecklingsprocess, och än viktigare blir det i och med den yngre generationen som har förväntningar på konstant återkoppling. Att ge feedback kan dock vara svårt och många chefer känner sig stressade vid tanken på att ge ärlig, negativ feedback. Än mer oroande är att […]

Läs hela artikeln

Många tycker att konflikter är obehagliga och vill helst slippa dem. När känslorna tar överhand är det lätt att hamna snett i en konfliktsituation. Orsakerna till problem står oftast att finna i missförstånd eller på grund av oförmåga att förstå motpartens behov. Att lära sig skilja på konstruktiv och destruktiv konflikt är nyckeln till att […]

Läs hela artikeln

Att kunna ta och ge kritik är en central del av ledarskapet. Utan din kritik och feedback kommer dina medarbetare inte att utvecklas lika bra. Samtidigt kommer dina beslut å andra sidan att applåderas av vissa och ifrågasättas av andra. Att kunna hantera båda dessa situationer är lika viktigt. Du kommer aldrig att kunna vara […]

Läs hela artikeln

På många arbetsplatser har arbetstempot dragits upp de senaste åren. Det har resulterat i att chefer får lägga mycket tid på personer som inte längre håller måttet eller är omotiverade. Ur ett medarbetarperspektiv är det heller inte någon egentlig fördel att stanna kvar på ett arbete där man inte längre känner att man utvecklas, som […]

Läs hela artikeln

Arbetsklimatet är den allra mest angelägna frågan enligt många av de chefer vi på Insightlab pratar med. Dejan Matic, som är rektor på PRAKTISKA gymnasiet i Södertälje och tidigare kommunikationscoach på WorkAbility, har identifierat några förmågor som han tycker att svenska chefer behöver utveckla för att effektivt kunna stödja sina medarbetare att nå uppställda mål. […]

Läs hela artikeln

På våra arbetsplatser samlas kvinnor och män ur olika generationer och med olika kulturell bakgrund för att samarbeta. Den ökande mångfalden är troligen en av de avgörande faktorerna för att vi ska lyckas vara innovativa och hänga med i utvecklingen. Men mångfald och ständiga förändringar bäddar också för konflikter. Empatisk kommunikation, eller giraffspråket som det […]

Läs hela artikeln