Kommunikation & möten

Kontinuerlig feedback är och förblir en vital del av en anställds utvecklingsprocess, och än viktigare blir det i och med den yngre generationen som har förväntningar på konstant återkoppling. Att ge feedback kan dock vara svårt och många chefer känner sig stressade vid tanken på att ge ärlig, negativ feedback. Än mer oroande är att […]

Läs hela artikeln

Bill Gates är känd för sin förmåga att ta detaljerade och strukturerade mötesanteckningar. Om du själv behöver förbättra dina anteckningar kan du prova hans metod: Dela in dina anteckningar i fyra typer av information: Fakta du vill komma ihåg eller saker du lärde dig. Frågor som du vill ställa under frågestunden i slutet av mötet, […]

Läs hela artikeln

I dagens transparenta värld blir förtroende allt mer avgörande för företag, varumärken och oss som individer. Att vara ärlig och ha ett tydligt syfte blir viktiga framgångsfaktorer – någonting som inte bara gäller för ditt professionella liv, utan även ditt personliga.       Carl Rogers, den amerikanska psykologen vars idé om självet fortfarande diskuteras och debatteras – […]

Läs hela artikeln

Att ett ledarskap ska vara coachande, och inspirera medarbetarna, är givet i dagens konkurrenskraftiga klimat. Och ofta tror ledare att det är precis så de verkar; att de ger feedback och håller möten möten är effektiva och inspirerande. Men sanningen är en annan, enligt en studie från KTH.               Studien, gjord av ett forskarteam på KTH, […]

Läs hela artikeln

Stora krav ställs idag på ledningsgruppers kapacitet att samarbeta och fatta bra beslut på kort tid. Ineffektiva mötesrutiner i många ledningsgrupper försämrar möjligheterna och skapa värde. Några förändringar i rutinerna kring planeringen av dagordningen och ledningsmötenas upplägg kan göra stor skillnad i effektivitet.  De sju tekniker som presenteras nedan kan underlätta för ledare som vill […]

Läs hela artikeln

Att kunna ta och ge kritik är en central del av ledarskapet. Utan din kritik och feedback kommer dina medarbetare inte att utvecklas lika bra. Samtidigt kommer dina beslut å andra sidan att applåderas av vissa och ifrågasättas av andra. Att kunna hantera båda dessa situationer är lika viktigt. Du kommer aldrig att kunna vara […]

Läs hela artikeln