Forskning om ledarskap

I teorin verkar det självklart: en intelligent ledare borde både vara och uppfattas som effektiv, och intelligens borde skapa möjligheter för bättre ledarskap. Men detta är inte helt korrekt, enligt en studie ledd av John Antonakis på University of Lausanne. Studien gick ut på att 379 mellanchefer – från 30 länder – följdes under sex […]

Läs hela artikeln

Tidigare föreställningar om chefen som superhjälte har börjat ge vika. Istället betraktar man allt oftare ledarskapet som en process. Det säger Jonas Dahl som arbetar som konsult på Gaia Leadership och doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm. Här berättar Jonas om hur synen på ledarskap har förändrats och hur HR kan stötta cheferna i dagens komplexa […]

Läs hela artikeln

Att ledarutveckling är viktigt har de flesta företag förstått, och varje år spenderas miljarder inom området. Trots detta visar en tidigare refererad studie av Deloitte bland 7000 chefer i 130 länder, att 56 procent av de svarande cheferna ansåg att deras arbetsgivare inte kunde möta behoven inom ledarutvecklingen.  Detta kan bland annat bero på att […]

Läs hela artikeln

Att ett ledarskap ska vara coachande, och inspirera medarbetarna, är givet i dagens konkurrenskraftiga klimat. Och ofta tror ledare att det är precis så de verkar; att de ger feedback och håller möten möten är effektiva och inspirerande. Men sanningen är en annan, enligt en studie från KTH.               Studien, gjord av ett forskarteam på KTH, […]

Läs hela artikeln

Att motivation har blivit en allt viktigare fråga råder det ingen tvekan om. Det är helt enkelt en viktig framgångsfaktor för att frigöra mänsklig potential. Men trots att motivation uppmärksammas allt mer, och oavsett den stora mängden forskning som gjorts inom området, så ligger engagemanget generellt på låga nivåer enligt internationella studier.                    En global studie […]

Läs hela artikeln

Det är enkelt att se på talang som någonting statiskt; som man antingen har eller inte, och som inte kan skapas ur tomma intet. Att se på talang på det motsatta sättet – det som kallas ett Growth Mindset (utvecklingsperspektiv) – kan dock skapa organisationer som inte bara är mer innovativa, utan som även har […]

Läs hela artikeln