Distansledarskap

En distansledare måste vara bättre på allt, säger de som vet. Det är ju lätt att säga. Men vad gömmer sig egentligen i ordet ”allt”? Vad är det, mer precist som en distansledare måste vara bra på? Mimmi Engestang, kompetensutvecklare inom Åhlénsgruppen och en av Sveriges främsta experter på distansledarskap ser fyra gemensamma framgångsfaktorer för […]

Läs hela artikeln

Det finns mycket att vinna på att arbeta virtuellt, men för att arbetet ska bli effektivt så att man kan hämta hem vinsterna krävs en hel del nytänkande lösningar. Och aktuell forskning visar att bara 30 procent av de virtuella teamen leds på ett effektivt sätt. Ghislaine Caulat är forskare och konsult på brittiska Ashridge […]

Läs hela artikeln

Distansarbete innebär ofta större möjligheter att själv utforma sitt arbete – och så slipper man chefens vakande blickar. Till en början upplever många en känsla av frihet, men efter en tid brukar istället känslor av övergivenhet och isolering smyg sig på. Detta skapar inte bara stress och ohälsa, utan sänker också nivån på prestationerna. – […]

Läs hela artikeln

Globaliseringen och informationsrevolutionen har förändrat vår omvärld. Inte minst har de organisationer där vi arbetar påverkats starkt. Organisationsförändringarna är många och de resulterar ofta i komplexa matrisorganisationer, vilket är en av de stora drivkrafterna bakom distansledarskap. På pappret ser de nya organisationerna otroligt bra och tydliga ut, men så fort man lämnar teorin kommer svårigheterna. […]

Läs hela artikeln