Susanne Petterson: Lär dig tekniken för att skapa positiva tillstånd!

Susanne

Vem som helst kan träna upp sin förmåga att försätta sig i sitt individuella ”drömtillstånd”. Inom idrottsvärlden är det aldrig en slump att hamna i detta tillstånd, utan en högst medveten och resultatmässigt fullkomligt avgörande strategi.

Du kan ”testa” dina olika tillstånd genom att utföra samma uppgift några gånger med olika känslor och energinivåer för varje gång. När fungerar det bäst? Vilka tillstånd vill du ”smitta” omgivningen med? Många lever helt omedvetna om vilka tillstånd de för stunden befinner sig i, och vilka av dessa om smittar av sig på omgivningen. Förmågan att föra positiva tillstånd vidare är en av de mest värdefulla egenskaperna vi besitter. Vi vill vara vän med såväl som köpa saker av de personer eller säljare som får oss att må bra. Ofta är därför just glädje och motivation mer värdefullt än kompetens och kunskap – något att tänka på inte minst i rekryteringssammanhang.

Verktyg: Assa och dissa dig till välmående och framgång

Vi är i grund och botten känslostyrda i det mesta vi gör. Amygdala – delen i hjärnan som delvis lagrar våra känslor – är med och styr i alla våra beslut och handlingar. Enkelt beskrivet lagras händelser och tankar i amygdala som antingen ”plus” eller ”minus”. Genom att tänka positiva tankar fyller du på ”pluskontot”, och på samma  sätt lagras även de dåliga tankarna på ”minuskontot”. Inom idrottspsykologin är det direkt avgörande att lära sig kontrollera amygdala och på så sätt på egen hand kunna skapa positiva tillstånd och förväntningar. Lika viktigt är det att konstruktivt kunna hantera motgångar, och på så sätt hindra att de får fäste på minuskontot. Rent praktiskt handlar det om att lära sig associera/assa och dissociera/dissa – två tekniker som är lika viktiga vare sig det rör sig om OS eller en vanlig dag på kontoret.

Assa och förstärk dina framgångar

Medvetandegör och förstärk dina personliga framgångar, och förbättra på så sätt driv, motivation och självförtroende. Att i stunden medvetet uppleva det positiva som händer kallar Susanne för att assa. Genom att förstärka den positiva känslan som händelsen skapar hos dig gör du medvetna ”insättningar” på pluskontot i amygdala – insättningar som även kommer att prägla nästa utmaning du tar dig an. Rent praktiskt kan det handla om att stanna upp och tänka ”det här gjorde jag bra!”, eller inspireras av förbundskaptenen som visar spelarna filmklipp på saker de lyckades med under matchen.

”Catch me doing something right” är en av de viktigaste framgångsfilosofierna inom idrottsvärlden. Genom att lägga märke till det vi lyckas med tenderar det att återkomma och bli ett förstärkt beteende. På samma sätt blir vi inte sällan sämre och sämre på något om vi klankar ner på oss själva och anklagar oss för våra fel och brister.

Dissa – konsten att hantera misstag

Alla gör misstag och du behöver en bra strategi för att reglera hur dessa påverkar din självuppfattning. Genom att hantera misstag på rätt sätt skapar du distans till händelsen, och den riskerar på så sätt inte att resultera i alltför tunga insättningar på minuskontot. Att dissa innebär med andra ord inte att glömma eller förtränga den negativa händelsen ifråga; snarare handlar det om att skapa en viss distans till det som hänt för att enklare kunna hantera sina känslor kring det. Genom att bli skicklig på att dissa blir du bra på att bibehålla mental styrka och ett positivt förhållningssätt även i motgångar och mentala uppförsbackar. Dissa i praktiken genom att skapa perspektiv – även om känslorna kan fara iväg är det som skett sällan ”hela världen”. Låt inte ett nederlag prägla din uppfattning om dig själv, acceptera att du kan göra fel och begå misstag utan att vara sämre varken som yrkesperson eller människa.

Skapa en personlig ”ritual” för att skaka av dig känslan av misslyckande; det kan röra sig om att tänka på något inspirerande, stärkande eller högt för dig själv konstatera att du är bra som du är – att det är okej att göra misstag. Jobba med att på detta sätt skapa distans både för dig själv och din omgivning. Är du chef är det viktigt att du coachar dina medarbetare på ett sätt som gör att de kan bibehålla positiva tillstånd även i motgångar. Att dissa är lika viktigt på arbetsplatsen som privat.

 

Källa: Föreläsning i serien Kompetenskortet, Insightlab AB