Lasse Gustavsson: Att leda sig själv till ökad livsglädje

talare-forelasare-lasse-gustavson

Lasse beskriver tiden efter olyckan som ett uppvaknande till en ny värld – en värld av skönhet. Att nära på mista livet och vända åter gav nya, svindlande och vackra perspektiv på det livet vi lever och möjligheterna omkring oss. Om den styrka vi bär inom oss och om vår naturliga förmåga att läka, fysiskt såväl som själsligt.

Intentionernas makt

Den första tiden efter olyckan saknade Lasse sjukdomsinsikt. Han visste inte att han varit medvetslös i två månader. Han visste inte att han saknade fingrar, öron och att hans ögon var hopsydda. Långsamt flöt han upp till medvetande och förstod det oerhörda, att han hade klarat sig. Sakta formades en vardag på sjukhuset i en tillvaro där Lasse varken kunde se eller röra sig. De begränsade förmågorna kompenserades av en nyväckt lyhördhet, en känsel- och hörselförmåga som spann över helt nya vidder. En känslighet för det lilla; stämningar sjuksköterskorna emellan, det osagda och självklara. Lasse kände av andra människors intentioner tydligare än någonsin. Han upplevde kärlek och välvilja lika starkt som han kände av outtalade konflikter, osäkerhet och rädsla. De allra minsta nyansskillnaderna trädde fram i klara färger, tydliga som vägskyltar och varningsflagg.

När Lasse lyssnade på sjuksköterskornas småprat hörde han bortom orden – han upplevde deras självkänsla, han kunde känna av deras synsätt på sig själva och omgivningen. Intrycket var nästintill överväldigande, han kände skillnad på goda och dåliga intentioner som på varmt och kallt. Sinnenas kompensation hade gett honom en ovanlig förmåga att läsa av omgivningen, och han började inse vikten av rätt intentioner.

Kom ihåg: Dina intentioner ligger i dina händer. Tänker du på dem? Hur medveten är du om att andra uppfattar dem? Försök att i större utsträckning ta del av det som sägs mellan raderna genom att vara närvarande och ställa många frågor. Det är just i de små, vardagliga situationerna och ögonblicken mellan alla ord som det mesta av egentlig vikt blir sagt. Ökad förståelse kring dina egna och andras intentioner öppnar dörrar till en helt ny värld av insikt och ödmjukhet.

Källa: Föreläsning i serien Kompetenskortet, Insightlab AB