Jörgen Oom: Tre framgångsfaktorer som ger ”växande personal”

Jorgen_Oom_gra

Idag ställs höga krav på chefer att med i vissa fall sämre ekonomiska resurser och i hög förändringstakt kunna skapa mål och mening i arbetet. Det gäller i att veta hur man motiverar sina medarbetare att prestera lite mer utan att de blir knäckta.

Kraven och förväntningarna på medarbetarna måste höjas i takt med att de själva växer och utvecklas. Att enbart höja förväntningarna utan att sätta in andra åtgärder som vid sidan av hjälper dem att nå de nya målen ger sällan önskvärt resultat.

Äkta ledarengagemang

Som chef måste du tro på det du gör. Oengagerade ledare utan framåtdriv kan inte få medarbetarna att växa. Ett genuint engagemang är en grundförutsättning.

Praktiska verktyg

För att omsätta förbättringen i praktiken krävs tydliga och genomarbetade system. Verktygen i denna process kan till exempel bestå av extrainsatta veckomöten för utvärdering av den aktuella utmaningen, nya policys gällande anställningsformer, nykundsbearbetning och så vidare.

RMI- Rätt mental inställning

Rätt mental inställning är grunden till allt. Organisationen bör präglas av nytänkande och engagemang, där medarbetarna ständigt utvecklas och ställs inför nya utmaningar.

En multiplicering av de tre faktorerna ovan avgör företagets förutsättningar till överlevnad och konkurrenskraftighet. Om någon står på noll faller alltså hela systemet. Slutsatsen är att alla tre punkter måste fungera friktionsfritt för att medarbetarna ska kunna växa och nå sin fulla potential.

Källa: Föreläsning i serien Kompetenskortet, Insightlab AB