Erik Fernholm: Fyra nycklar till att uppleva FLOW i det vi gör

Erik Fernholm

Att känna sig kompetent har enligt Erik en stark koppling till det nu spridda begreppet FLOW. När vi upplever att vi har FLOW känner vi oss kompetenta och för att vi ska uppleva FLOW behövs fyra komponenter:

1. Balans mellan utmaning och förmåga
För det första behöver det finnas en balans mellan den utmaning vi ställs inför och de förmågor vi har för att hantera den. Vi behöver lagom kontroll och lagom utmaning. Om utmaningen är för liten i relation till förmågorna så blir vi understimulerade och känner oss inte kompetenta. Och om utmaningen är för stor så tappar vi kontrollen och då blir vi stressade och rädda för att misslyckas – och då känner vi oss inte heller kompetenta.

2. Tydlig koppling mellan arbetsuppgifter och mål
För att vi ska uppleva FLOW är det också viktigt att målet med det vi gör just nu är tydligt. Vi behöver hela tiden kunna känna att vi sakta men säkert tar oss närmare målet, helst i form av många mindre delmål. Det är det här som TV- och datorspel är så otroligt bra på.

3. Direkt återkoppling och uppskattning
Att få direkt återkoppling på det vi gör är mycket viktigt för att vi ska känna FLOW. Återkopplingen ger oss svar på hur det vi gör förhåller sig till målet vi har satt upp. Vi får bekräftelse på när det går bra och när går det dåligt och vi kan navigera utifrån det. Ju snabbare och tydligare återkoppling, desto snabbare kan vi styra för att komma rätt. Precis som ”tydliga mål” är ”direkt återkoppling” en av TV- och datorspelens paradgrenar. Hurrarop, stjärnregn och poäng visar att du är på rätt väg.

– Forskningen visar att det framförallt är positiv återkoppling, det vill säga att vi får bekräftelse på det vi gör bra, som ger resultat. Men för att se det som är positivt måste vi anstränga oss. Undersökningar visar att vi är tre gånger så bra på att veta vad vi är dåliga på som vad vi är bra på, säger Erik.

4. Koncentration och fokus
Den sista komponenten för att vi ska uppnå FLOW är att vi har fullständig koncentration på den arbetsuppgift vi håller på med. Men idag har vi ofta på tok för många arbetsuppgifter på gång samtidigt. Och vi blir avbrutna, dels av kollegor omkring oss, men kanske mest av telefonen och mejlen. Varje gång vi blir avbrutna tar det tid för hjärnan att starta om på nytt och vi tappar vårt FLOW.

– Det här tror jag många känner igen sig i. Genom att se över dina sätt att hantera möten,
mejl, sms och telefon, kan du vinna oerhört mycket, säger Erik.

Källa: Intervju med Erik Fernholm, Lyckoaktivist