Berit Friman, Dale Carnegie: Ge beröm och uppskattning på rätt sätt

Berit_I

Att ge komplimanger för något en person har kan ibland förväxlas med smicker. Det är dessutom vanligt att vi bekräftar personer för vad de gör. Att bekräfta ett positivt beteende ökar förvisso chansen att beteendet kvarstår, däremot är denna typ av beröm lätt att ”vifta bort” för den blygsamme medarbetaren.

En person som inte kan ta hantera beröm får till slut heller inget. Berömmet ebbar ut då personen ändå inte kan ta emot det. Kanske kvarstår de positiva resultaten och insatserna, men utan regelbunden bekräftelse skapas på sikt otrygghet och demotivation hos  medarbetaren. Undvik detta genom att kontinuerligt berömma och bekräfta dina medarbetare som personer. Denna form av beröm är effektivast just för att den fokuserar på personen i fråga, och på så vis blir svårare att slå ifrån sig.

Undvik missförstånd – förklara på vilket sätt något är bra Bristfälligt formulerad uppskattning kan (lite beroende på din retorikbegåvning) i värsta fall istället få mottagaren att ta illa upp – hur glasklar den än må verka för dig. Förebygg detta scenario genom att alltid börja med att beskriva på vilket sätt något personen gör är bra. Börja med exemplet som förkroppsligar komplimangen  för att därefter beskriva den personliga egenskapen du vill berömma.

Varför är vi så dåliga på att ge beröm?

Att ge beröm går snabbt – det gör oss glada och höjer allas motivation och arbetsglädje. Varför lider vi då ofta en sådan brist på uppskattning på våra arbetsplatser? Det är helt enkelt lätt att ta för givet att kollegan själv förstår när denne gör något bra, utan att man själv behöver påpeka det. Hur ofta har du tänkt ”det där var riktigt bra gjort” utan att säga det högt? En stor del av problemet ligger enligt Berit i ren ovana och brist på rutin. Vi är helt enkelt inte vana vid att berömma varandra. Vill du vända trenden kan du börja med att lägga märke till vilka förutsättningar du har i din vardag när det kommer till att ge beröm. Förmodligen uppstår dagligen ett flertal situationer då någon gör någonting riktigt bra. Gör det sedan till en vana att inte bara tänka det – utan också säga det högt!

Källa: Föreläsning i serien Kompetenskortet, Insightlab AB