Att upptäcka och använda sin dolda kunskap som ledare är idag viktigare än att lära nytt

christer

Det är väldigt sällan det är mer kunskap som behövs idag, även om vi ofta tror att det är lösningen på våra problem. Faktum är att vi vet mycket mer än vi vet att vi vet. Däremot gör vi inte det vi vet. Det är det som är vår utmaning idag – att ta steget från att veta till att göra. Detta menar Christer Olsson, uppskattad coach, föreläsare, inspiratör och författare, som just har kommit ut med sin nya och tredje bok: Du lever så länge du lär. 

Allt fler människor – inte minst våra chefer – bär på en känsla av att vara otillräckliga. Och det är inte att undra på. Vårt samhälle har blivit allt mer komplext. Färre människor ska göra mer, på kortare tid till högre kvalitet och lägre kostnad. När vi känner att vi inte räcker till tolkar vi ofta det som att vi saknar kunskap och så försöker vi lösa problemen med att gå på kurs eller så tar vi in experter som vi tror kan tala om för oss hur vi ska göra.

– Men det här är en fälla. Utöver baskunskaper är det sällan mer kunskap som är lösningen på våra utmaningar idag, menar Christer Olsson.

Förr kunde vi skaffa oss spetskunskaper, som vi sedan tryggt kunde leva på resten av livet och framgångsrikt använda gång på gång på gång. Idag går inte det. Med den höga förändringstakt vi har idag blir varje situation unik och går inte att lösa enligt samma recept som tidigare. Vi behöver därför lära oss att spela mer på volley.

– Och vad det handlar om är att vi måste ha ett mer prövande och lärande arbetssätt. Utvecklingen måste ske i vardagen – inte på en konferensgård eller i en skolbänk. Vi måste bli bättre på att lära oss av våra erfarenheter och inte av experter, säger Christer.

Vi lever i en paradox

Problemet är att vi lever i en paradox. För att bli mer prövande och lärande och hitta de nya vägarna framåt, behöver vi tid att reflektera, men utvecklingen går så fort att vi inte uppfattar oss ha tid för denna reflektion. Det här är en rävsax som vi måste ta oss ur.

– I den nya digitala tillvaron måste vi hela tiden ifrågasätta vår verksamhet i grunden, för andra sitter redan och gör det. Om vi i vår linjära organisation inte tar oss tid att reflektera över hur vi ska tillföra kunder och klienter mer värde så kommer någon annan att göra det, fortare än vi hinner stava till disruption, konstaterar Christer.

Frågan vi måste ställa oss är ”Om vi startade om verksamheten idag och hade obegränsat med pengar och dagens teknik – vad skulle vi göra då?”

Vi vet mer än vi vet att vi vet

En av Christers käpphästar är att vi vet betydligt mer än vi vet att vi vet. Det vi vet att vi vet och kan är det som vi medvetet har lärt oss, det som vi har betyg på. Men vår mänskliga hjärna är så fantastisk att vi också lär oss saker utan att vara medvetna om det. Det innebär att vi vet mer än vi vet att vi vet.

– Det innebär också att andra upplever oss som kompetentare än vad vi upplever oss själva och det är det här som ligger bakom ”the impostor syndrome”, att vi känner oss som bluffar och är rädda att folk ska komma på hur lite vi egentligen kan, menar Christer.

Mycket av det vi upplever som tur och lyckosam tajming är i själva verket omedveten kunskap.

– Genom att bli mer reflekterande, kan vi bli mer medvetna om den kunskap som vi omedvetet tillägnar oss genom allt vi gör och upplever. På så sätt skapar vi användbara erfarenheter av vår vardag, vi kommer kunna använda våra kunskaper ännu bättre och dessutom kommer vi att må mycket bättre och känna oss mindre otillräckliga, menar Christer.

Gå från att veta till att göra

Ledarutveckling har inget egensyfte, utan syftet är att vi ska kunna leda verksamheten mer framgångsrikt. Och ett faktum är att den som vill ha mer framgång – oavsett vilket område det gäller – måste börja göra något annorlunda. Fortsätter vi att göra samma sak, så kan det ju inte bli bättre – då är det bara samma – eller jämfört med konkurrenterna kanske det blir sämre – om de börjar göra annorlunda och bättre.

– Det innebär också att andra upplever oss som kompetentare än vad vi upplever oss själva och det är det här som ligger bakom ”the impostor syndrome”, att vi känner oss som bluffar och är rädda att folk ska komma på hur lite vi egentligen kan, menar Christer.

Det räcker alltså inte med att vi vet mer än vi vet att vi vet, vi måste också göra det som vi vet. Det är här Christer menar att vi har vår utmaning och lösning idag.

– Vi måste gå från att veta till att göra, men för att göra nytt krävs mod. Utveckling äger rum när modet är större än rädslan. Det är ofta som modet saknas. Därför måste vi skapa en miljö där människor känner sig trygga och vågar vara mer prövande, menar Christer. Och när vi provar något nytt så vet vi inte om det nya sättet är bättre än det vi gjorde förut. Därför måste vi stanna upp och reflektera. ”Är detta bättre? Hur kan det bli ännu bättre?”

Action Learning

För att skapa en trygg och reflekterande miljö som främjar utveckling måste vi ha möten där vi diskuterar vad det är vi vill åstadkomma och vad det är som hindrar oss. På dessa möten kan det vara en fördel att ha en facilitator, som kommer utifrån, men som ändå har förmågan att sätta sig in i problemställningarna. Kanske kan det vara en kund, en leverantör eller en branschkollega.

– Det gäller att vi jobbar systematiskt och att vi inte har så bråttom att komma fram till lösningen att vi inte hinner definiera problemet. Ett väl definierat problem är till hälften löst, konstaterar Christer.

Metodiken kring Action Learning motsvarar väl det som vi behöver för att flytta lärandet till vardagen. Enligt Action Learning-pedagogiken lär vi bäst av och med varandra med verkligheten som pedagogiskt verktyg.

Christer använder gärna Action Learning-pedagogikens tre frågor:

  • Vad är det vi försöker att åstadkomma egentligen? Är vi ute efter ökad kundnytta, fler innovationer, en hälsosammare arbets- plats, bättre finansiella resultat, en tryggare miljö eller vad?
  • Vad hindrar oss? Varför har vi inte redan gjort det?
  • Vad gör vi nu åt hindren?

En positiv spiral

Om vi anammar ett mer prövande och lärande arbetssätt kommer vi ganska snart att upptäcka hur enormt utvecklande det är och det är ju det alla vill idag – att utvecklas.

– När människor utvecklas, ökar engagemanget och när engagemanget ökar utvecklas vi ännu mer. Utvecklingen gör att vi blir framgångsrika och då tycker vi att det är roligt. Det blir en positiv spiral, avslutar Christer.

Om Christer Olsson

Christer Olsson har lång erfarenhet av kulturutveckling, ledarskap och affärsmannaskap. Under sina 23 år som coach har han arbetat tillsammans med flera av de främsta och mest erfarna cheferna i Norden. Christer är också välkänd och mycket uppskattad som föreläsare, inspiratör och författare. Han har en unik förmåga att sätta fingret på det vardagliga samspelet mellan människor på ett sätt som inspirerar, manar till eftertanke och handling. Och hans goda råd är inte bara användbara för chefer och ledare utan för människor på alla platser och situationer i livet.

Idag viger Christer sitt liv åt att få människor att bli mer prövande och lärande och göra mer av det de redan vet. Tankar kring detta har han formulerat i sin nyutkomna tredje bok ”Du lever så länge du lär” med undertexten ”Från veta till göra”. Christer har tidigare nått stor framgång med böckerna ”Vart är du på väg – Och vill du dit?” samt ”Du läcker vad du tänker”.