Annika R Malmberg: Utgå ifrån människors fyra grundbehov

annika

Annika R Malmberg är en av Sveriges främsta teamutvecklare och coach. Hon konstaterar att det som chef och medarbetare är det oerhört viktigt att förstå att varje enskild individ i ditt arbetslag reagerar olika beroende på tidigare händelser, personlighetsdrag och förstärkta behov.

Grundförutsättningarna för att medarbetare ska må bra och vilja prestera ligger dock generellt i fyra basala behov:

  • Trygghet. Alla vill kunna känna sig säkra trots ett skiftande behov av trygghetsgrad.
  • Samhörighet. Vi mår fysiskt bra av att vara med andra människor. Även om chefen inte behöver gruppen, så behöver gruppen chefen.
  • Ego. Vi vill göra nytta och bli utnyttjade som resurser, inte som människor.
  • Utveckling. Vi har ett ständigt behov av att utvecklas.

 

Källa: Föreläsning i serien Kompetenskortet, Insightlab AB