Artiklar

Du har säkert varit med om en chef som inte ser problemen eller erkänner sin del i det hela, och gör sitt normala jobb som om allting var bra. Och du kan säkert komma ihåg hur det påverkade arbetet, arbetsmiljön och engagemanget på företaget. Det är nämligen ingen nyhet att självmedvetenhet har blivit en så-kallad […]

Läs hela artikeln

I teorin verkar det självklart: en intelligent ledare borde både vara och uppfattas som effektiv, och intelligens borde skapa möjligheter för bättre ledarskap. Men detta är inte helt korrekt, enligt en studie ledd av John Antonakis på University of Lausanne. Studien gick ut på att 379 mellanchefer – från 30 länder – följdes under sex […]

Läs hela artikeln

Kontinuerlig feedback är och förblir en vital del av en anställds utvecklingsprocess, och än viktigare blir det i och med den yngre generationen som har förväntningar på konstant återkoppling. Att ge feedback kan dock vara svårt och många chefer känner sig stressade vid tanken på att ge ärlig, negativ feedback. Än mer oroande är att […]

Läs hela artikeln

Tidigare föreställningar om chefen som superhjälte har börjat ge vika. Istället betraktar man allt oftare ledarskapet som en process. Det säger Jonas Dahl som arbetar som konsult på Gaia Leadership och doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm. Här berättar Jonas om hur synen på ledarskap har förändrats och hur HR kan stötta cheferna i dagens komplexa […]

Läs hela artikeln

Att ledarutveckling är viktigt har de flesta företag förstått, och varje år spenderas miljarder inom området. Trots detta visar en tidigare refererad studie av Deloitte bland 7000 chefer i 130 länder, att 56 procent av de svarande cheferna ansåg att deras arbetsgivare inte kunde möta behoven inom ledarutvecklingen.  Detta kan bland annat bero på att […]

Läs hela artikeln

Bill Gates är känd för sin förmåga att ta detaljerade och strukturerade mötesanteckningar. Om du själv behöver förbättra dina anteckningar kan du prova hans metod: Dela in dina anteckningar i fyra typer av information: Fakta du vill komma ihåg eller saker du lärde dig. Frågor som du vill ställa under frågestunden i slutet av mötet, […]

Läs hela artikeln

I dagens transparenta värld blir förtroende allt mer avgörande för företag, varumärken och oss som individer. Att vara ärlig och ha ett tydligt syfte blir viktiga framgångsfaktorer – någonting som inte bara gäller för ditt professionella liv, utan även ditt personliga.       Carl Rogers, den amerikanska psykologen vars idé om självet fortfarande diskuteras och debatteras – […]

Läs hela artikeln

Att ett ledarskap ska vara coachande, och inspirera medarbetarna, är givet i dagens konkurrenskraftiga klimat. Och ofta tror ledare att det är precis så de verkar; att de ger feedback och håller möten möten är effektiva och inspirerande. Men sanningen är en annan, enligt en studie från KTH.               Studien, gjord av ett forskarteam på KTH, […]

Läs hela artikeln

Att motivation har blivit en allt viktigare fråga råder det ingen tvekan om. Det är helt enkelt en viktig framgångsfaktor för att frigöra mänsklig potential. Men trots att motivation uppmärksammas allt mer, och oavsett den stora mängden forskning som gjorts inom området, så ligger engagemanget generellt på låga nivåer enligt internationella studier.                    En global studie […]

Läs hela artikeln

Det är väldigt sällan det är mer kunskap som behövs idag, även om vi ofta tror att det är lösningen på våra problem. Faktum är att vi vet mycket mer än vi vet att vi vet. Däremot gör vi inte det vi vet. Det är det som är vår utmaning idag – att ta steget […]

Läs hela artikeln