Workshops

Att säkra tillgången till framtida ledare är en av de högst priorterade frågan i många organisationer idag. En studie av Institute for Corporate Productivity (I4CP) bland företag som nått framgång med sina program för blivande ledare identifierade fem gemensamma nämnare i dessa program. Denna mall sammanfattar de fem stegen och är tänkt som underlag för […]

Läs hela artikeln

Ert talangerbjudande är det som avgör er förmåga att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Mer specifikt styr det vilka som söker sig till er och vilka som stannar. Att formulera sitt talangerbjudande är en process som involverar att kartlägga uppfattningarna om er som arbetsgivare – både bland befintliga medarbetare och bland de som ni ser […]

Läs hela artikeln

Den egna utvecklingen är en av de viktigaste orsakerna till att människor söker sig till en viss arbetsgivare, den är också avgörande för vår motivation och vilja att engagera oss. En utmaning är att lärande ofta tar tid, inte sällan får många lära sig “den hårda och långa vägen”. Studier av Netigate visar att särskilt […]

Läs hela artikeln

Rätt introduktion är inte bara viktigt för helt nyanställda, även personer som byter arbetsuppgifter internt behöver introduktion i sin nya miljö och nya arbetsuppgifter. Denna checklista fungerar som stöd för att utvärdera hur er introduktion av nya medarbetare ser ut idag och vad ni kan tänka på för att förbättra det. Verktyget kan användas enskilt […]

Läs hela artikeln