Behålla & utveckla

Anställda som slutar sitter ofta inne med värdefulla synpunkter på hur verksamheten kan förbättras och hur de bästa medarbetarna kan behållas. Dessa synpunkter samlas lämpligen in genom en strukturerad avgångsintervju. Genom att den som slutar ges möjlighet att diskutera sin anställning med en person som han eller hon inte tidigare har haft som chef ökar […]

Läs hela artikeln

Att säkra tillgången till framtida ledare är en av de högst priorterade frågan i många organisationer idag. En studie av Institute for Corporate Productivity (I4CP) bland företag som nått framgång med sina program för blivande ledare identifierade fem gemensamma nämnare i dessa program. Denna mall sammanfattar de fem stegen och är tänkt som underlag för […]

Läs hela artikeln

Den egna utvecklingen är en av de viktigaste orsakerna till att människor söker sig till en viss arbetsgivare, den är också avgörande för vår motivation och vilja att engagera oss. En utmaning är att lärande ofta tar tid, inte sällan får många lära sig “den hårda och långa vägen”. Studier av Netigate visar att särskilt […]

Läs hela artikeln

Traditionellt har ofta introduktionsprogram startat i samband med tillträdesdagen. Många har börjat tänka om och vill utnyttja tiden mellan kontraktsskrivande och tillträde till att förbereda personen och bekräfta känslan av att ha fattat rätt beslut. Denna checklista ger förslag till aktiviteter innan tillträde. Verktyget kan användas enskilt eller ännu hellre som stöd för en gruppdiskussion.

Läs hela artikeln

Rätt introduktion är inte bara viktigt för helt nyanställda, även personer som byter arbetsuppgifter internt behöver introduktion i sin nya miljö och nya arbetsuppgifter. Denna checklista fungerar som stöd för att utvärdera hur er introduktion av nya medarbetare ser ut idag och vad ni kan tänka på för att förbättra det. Verktyget kan användas enskilt […]

Läs hela artikeln