Skapa en effektivare urvalsprocess

Psykologiska tester blir allt vanligare vid rekrytering. Målet för arbetsgivare är att minska risken för dyra felrekryteringar. Samtidigt kan tester kränka den personliga integriteten och det finns idag inga regler om hur testresultaten får användas eller vem som får utföra tester. Det innebär höga krav på arbetsgivare och rekryterare menar tidningen Lag&Avtal som har studerat […]

Läs hela artikeln

Speed-dating har blivit en populär metod för rekrytering. Coca-Cola är det senaste företaget i raden som vill prova på metoden. Målet är att rekrytera 100 sommarjobbare till fabriken i Jordbro i Haninge kommun för att kunna möta produktionstoppen under sommarmånaderna. Speed-dating kommer vara ett av de första stegen i rekryteringen och HR-avdelningens förhoppning är att […]

Läs hela artikeln

Det är en utmaning att få jobbsökanden att känna sig väl behandlade under en rekryteringsprocess. Inte minst med tanke på att alla utom en – den kandidat som slutligen anställs – kommer få ett nej. Dessutom påverkar rekryteringsprocessen varumärket som arbetsgivare, till det bättre eller i värsta fall till det sämre. Bara en tredjedel skulle […]

Läs hela artikeln

Videointervjuer är ett relativt nytt verktyg vid rekrytering och många arbetsgivare funderar på att använda sig av det. Men hur fungerar det och vad bör man tänka på? Rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco har god erfarenhet av videointervjuer. Här berättar Zandra Briseid, chef på Adecco, om sina erfarenheter. När kan videointervjuer användas i rekryteringen? – Det […]

Läs hela artikeln

Google är idag världens mest attraktiva arbetsgivare bland unga akademiker. I Universums undersökningar bland högskolestudenter över hela världen toppar Google listorna både för ekonomer och ingenjörer. Googles enorma framgångar ligger naturligtvis bakom en stor del av populariteten. Men lika viktigt är Googles enorma fokus på att rekrytera och utveckla talangfulla medarbetare. I boken ”How Google […]

Läs hela artikeln

I en kompetensbaserad intervju syftar frågorna till att få reda på i vilken mån kandidaten tidigare har uppvisat önskade beteenden. Frågorna ska helt och hållet vara kopplade till kravprofilen, eftersökta kompetenser och de beteendeindikatorer som man har identifierat. Detta verktyg ger exempel på intervjufrågor för att kartlägga tre vanligt eftersökta kompetenser.

Läs hela artikeln

Vid tillsättning av vissa nyckelbefattningar, chefer eller specialister är det ofta värdefullt att komplettera intervjuer och referenser med tester. På marknaden finns ett stort antal test som utförs hos rekryteringsföretag eller en annan typ av test som egen personal kan skaffa en certifiering för att genomföra. Testen kan mäta olika förmågor och olika personlighet. Om […]

Läs hela artikeln

Rekryteringsföretaget Monster har identifierat de fem vanligaste misstagen rekryterare, arbetsgivare och alla andra som är inblandade i anställningsprocessen gör när det kommer till referenser: 1. Att inte kolla alls Det kan verka konstigt, men många arbetsgivare kollar inte referenser alls. Det är viktigt att noggrant kolla referenser för alla aktuella kandidater. 2. Att inte vara […]

Läs hela artikeln

En mycket viktig del i rekryteringsprocessen är referenstagning. Den ska bland annat verifiera anställningsperiod, position och arbetsuppgifter. Men du ska framför allt försöka bilda dig en bättre uppfattning om kandidatens styrkor och svagheter. Låt inte din uppfattning om kandidaten från tidigare intervjuer och dylikt färga konversationen. Be eventuellt referenspersonen om ytterligare personer som kan vara […]

Läs hela artikeln

Oerhört mycket information finns att hämta från en anställningsintervju. Här kan inskickade uppgifter förtydligas eller kompletteras, den sökandes förmåga att reflektera och kommunicera prövas och en mer personlig relation börja byggas upp. Mycket finns att vinna på goda förberedelser och en strukturerad intervju. När intervjumetodiken saknar klara urvalskriterier och standardiserade frågor ökar risken för godtyckliga […]

Läs hela artikeln