Säkra vår ledarförsörjning

Norrköpings kommer starta ett mentorprogram som riktar sig till gymnasieungdomar med flerkulturell bakgrund. Målet är att underlätta rekryteringen av chefer i framtiden och att cheferna i kommunen ska spegla samhället i Norrköping. I programmet kommer ungdomarna att kunna ansöka om en personlig mentor, en av kommunens chefer, som kommer att visa hur offentlig sektor fungerar […]

Läs hela artikeln

Att säkra tillgången till framtida ledare är en av de högst priorterade frågan i många organisationer idag. En studie av Institute for Corporate Productivity (I4CP) bland företag som nått framgång med sina program för blivande ledare identifierade fem gemensamma nämnare i dessa program. Denna mall sammanfattar de fem stegen och är tänkt som underlag för […]

Läs hela artikeln

Ett successionsplaneringsprogram tar som sagt sikte på chefer och andra nyckelpersoner. Successionsprogrammet  behöver, för att bli riktigt kraftfullt ta sin utgångspunkt i verksamhetsmålen och de insatser som görs för kompetensutveckling. Inte minst organisationer med en bredd och geografisk spridning av sin verksamhet har en stor fördel av den  samordningsnytta de här programmen ger. I många […]

Läs hela artikeln

Mentorskap och coaching är numera vanliga metoder för att stötta och vidareutveckla nyckelpersoner och chefer. Alltmer individuella karriärvägar och mindre tid till formell utbildning är några av orsakerna till att behovet av mentorer och vägledare ökat. Syftet med mentorskap Mentorskap nämns ofta som en avgörande eller åtminstone mycket viktig faktor för i synnerhet yngre chefers […]

Läs hela artikeln