Kartlägga nuvarande kompetenser och framtida behov

Jag har arbetat med kompetens- och verksamhetsutveckling i dryga 20 år och skrivit en del om kompetensförsörjningsfrågor. I samband med det har jag också kommit i kontakt med och fått erfarenheter av att arbeta med systemstöd för kartläggningar och kompetenshantering. Det finns ingen tvekan om att rätt verktyg, rätt använt, kan tillföra ett värde i […]

Läs hela artikeln

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har sedan 2013 använt ett kompetensverktyg, KOLL, för att kartlägga lärarnas kompetenser. En orsak till satsningen är det nya kravet på lärarlegitimation. Dessutom ville förvaltningen ha ett stöd för den strategiska kompetensförsörjningen. Här berättar Astrid Norderfeldt, chef på utbildningsförvaltningens avdelning för personal och kompetensförsörjning, hur man resonerade.   Vad är skälet till […]

Läs hela artikeln

Teknikkonsultföretaget Reinertsen, med 2500 medarbetare i Sverige och Norge, har de senaste två åren använt systemstöd för att dokumentera medarbetarnas kompetens. Här berättar Fredrik Lindholm, personalchef och HR-ansvarig för Olja & Gas Sverige, om Reinertsens erfarenheter. Varför implementerade ni den här typen av systemstöd? – Vi behövde systemstöd inom primärt två områden. För det första behövde […]

Läs hela artikeln