Formulera ett tydligt EVP

Det kan vara en tuff utmaning att förändra sitt employer brand, någonting Dropbox fick erfara när de nyligen behövde förändra hur potentiella anställda såg på bolaget. Företaget hade nämligen en image av att endast vara riktade mot konsumentmarknaden, någonting som gick emot deras ambition att vara en leverantör även för företag.  Denna uppfattning påverkade vilka […]

Läs hela artikeln

Arbetet med employer branding måste reformeras och begreppet utmanas. Det säger Linus Holmgren på Talent Talk, en varumärkesbyrå specialiserad på employer branding. Enligt honom har begreppet blivit för brett och ansvarsfördelningen är ofta otydlig. I själva verket behöver HR lämna ifrån sig delar av arbetet. Alltför många områden har tryckts in under employer branding-paraplyet, menar […]

Läs hela artikeln

Inom Employer Branding pratas det om att arbetsgivare måste ha ett ”EVP”, ett Employer Value Proposition. Men vad betyder egentligen detta begrepp och hur utvecklar man ett EVP? Anna Dyhre, expert inom Employer Branding ger svaren. Vad är ett EVP? – EVP står för Employer Value Proposition, eller medarbetarlöfte. Vad är erbjudandet för dig som […]

Läs hela artikeln

Skatteverket har högt förtroende hos allmänheten och har därför ganska lätt att rekrytera personal. Men det gäller att inte ligga på latsidan. Verkets personalchef Lotta Halling ser kompetensförsörjningen som avgörande för att verket ska lyckas med sitt uppdrag. Och hon vet vad som både lockar nya medarbetare och får dem att stanna kvar. – Våra […]

Läs hela artikeln

Staten är en stor arbetsgivare och inom den statliga sektorn kommer många nya jobb att skapas. Närmare bestämt 160 000 fram till år 2018. Emellertid är det bara var tredje ung person som vill jobba statligt. Det visar en rapport från Fackförbundet ST, Karriär och framtidsjobb i staten. ST:s förbundsordförande Britta Lejon anser därför att staten […]

Läs hela artikeln

Ert talangerbjudande är det som avgör er förmåga att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Mer specifikt styr det vilka som söker sig till er och vilka som stannar. Att formulera sitt talangerbjudande är en process som involverar att kartlägga uppfattningarna om er som arbetsgivare – både bland befintliga medarbetare och bland de som ni ser […]

Läs hela artikeln

Miljöhänsyn, omvärldsansvar och hållbarhet börjar på allvar bli avgörande för en organisations förmåga att attrahera unga talanger. En undersökning av PWC visar att hela 90 procent av den så kallade milleniegenerationen (födda från tidigt 80-tal och framåt) aktivt söker arbetsgivare som har hållbarhet och omvärldsansvar som en prioritet. Dessa resultat stöds av Universums undersökningar bland […]

Läs hela artikeln

Enligt Alan Lewis, som äger och driver företaget Grand Circle Travels, har kulturell passform blivit den viktigaste faktorn för rekrytering snarare än färdigheter och erfarenhet. Om någon delar värderingarna kan man lära ut färdigheterna men det motsatta är inte lika lätt. På Grand Circle Travels har man arbetat med värdebaserad rekrytering i över tio år […]

Läs hela artikeln

Video (eng) som på ett enkelt sätt introducerar begreppet Employer Value Propostion.

Läs hela artikeln