Få fler engagerade i vår kompetensförsörjning

Norrköpings kommer starta ett mentorprogram som riktar sig till gymnasieungdomar med flerkulturell bakgrund. Målet är att underlätta rekryteringen av chefer i framtiden och att cheferna i kommunen ska spegla samhället i Norrköping. I programmet kommer ungdomarna att kunna ansöka om en personlig mentor, en av kommunens chefer, som kommer att visa hur offentlig sektor fungerar […]

Läs hela artikeln

En av de hetaste rekryteringstrenderna nu är att knyta till sig nya medarbetare via de egna anställda. Att lyckas med denna strategi är emellertid inte alltid lätt. Många arbetsgivare har provat att be personalen om tips och samtidigt koppla en belöning till de tips som leder till en rekrytering för att upptäcka att det inte […]

Läs hela artikeln

1. Analysera de utmaningar organisationen står inför Kom först överens om ett mindre antal utmaningar som organisationen står inför. En lämplig tidshorisont kan vara 18 – 36 månader. Vilka kärnkompetenser och förmågor kommer ni att behöva hos de personer ni tar in? 2. Bestäm vilka beteenden och kompetenser som behövs När ni väl definierat utmaningarna […]

Läs hela artikeln

1. Utgå från nuläget Innan ni drar igång ett program för rekrytering via interna referenser är det viktigt att ni har koll på nuläget. Vilka rekryteringsmetoder använder ni idag? Vilka +/- har de? Vad kostar rekryteringarna? Hur lång tid tar de? Varför vill ni starta ett program för interna referenser? Vad hoppas ni uppnå? Vilka […]

Läs hela artikeln

Allt fler jobb tillsätts via kontakter. Vänner och bekanta ses som en av de mest pålitliga informationskällorna när vi söker jobb. För en arbetsgivare är det därmed avgörande att medarbetarna sprider en positiv bild av organisationen som arbetsgivare. Men goda vitsord måste förtjänas. Universums undersökning Sveriges Bästa Arbetsgivare, där en organisations egna medarbetare betygsätter sin […]

Läs hela artikeln

Det faktum att företagen inte längre äger alla kanaler för “marknadsföring” eller alla de sätt kunderna kan få information om organisationens produkter och tjänster innebär att synen på marknadsföring och hur den hanteras måste förändras i grunden. Detta menar Jason Seiden på Ajax Workforce Marketing, ett företag som är i framkant inom området ”workforce marketing”. […]

Läs hela artikeln