Bredda vår rekryteringsbas till nya grupper

Good Malmö är ett projekt som har startas av David Polfeldt, VD för spelbolaget Massive Entertainment. Idén med projektet är att företag som ansluter sig ska ge en person anställning under ett års tid. Målet är att de unga som anställs ska komma in på arbetsmarknaden och knyta kontakter som kan ta dem vidare i […]

Läs hela artikeln

Norrköpings kommer starta ett mentorprogram som riktar sig till gymnasieungdomar med flerkulturell bakgrund. Målet är att underlätta rekryteringen av chefer i framtiden och att cheferna i kommunen ska spegla samhället i Norrköping. I programmet kommer ungdomarna att kunna ansöka om en personlig mentor, en av kommunens chefer, som kommer att visa hur offentlig sektor fungerar […]

Läs hela artikeln

Örebro kommun rustar för närvarande upp bostadsområdet Vivalla. I samband med upphandlingen passade kommunen på att ställa krav på dotterbolaget Örebro bostäder (ÖBO). Långtidsarbetslösa i Vivalla skulle få praktik. ÖBO och Skanska, som vann upphandlingen 2012, har därför enats om att ta emot 50-80 praktikanter. Hittills, ett och ett halvt år in i projektet, har […]

Läs hela artikeln

Google är idag världens mest attraktiva arbetsgivare bland unga akademiker. I Universums undersökningar bland högskolestudenter över hela världen toppar Google listorna både för ekonomer och ingenjörer. Googles enorma framgångar ligger naturligtvis bakom en stor del av populariteten. Men lika viktigt är Googles enorma fokus på att rekrytera och utveckla talangfulla medarbetare. I boken ”How Google […]

Läs hela artikeln

En spännande utveckling vi ser just nu är specialformade ”traineeprogram” för personer som återvänder till arbetsmarknaden efter att ha varit borta några år. Arbetsgivare som Goldman Sachs, Credit Suisse, Morgan Stanley och Deutsche Bank har på senare tid lanserat särskilda program som ska förenkla vägen tillbaka i arbetslivet. Inte minst kvinnliga medarbetare som varit hemma […]

Läs hela artikeln

Inom yrkeshögskolan finns två utbildningsformer, Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning), och kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning). Yrkeshögskolans utbildningar ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden, och KY-utbildningarna kan sägas vara YH-utbildningarnas föregångare.  Så småningom kommer alla utbildningar inom yrkeshögskolan att vara YH-utbildningar, men under en övergångsperiod kommer båda utbildningsformerna att finnas. Tanken bakom yrkeshögskolans utbildningar är att de ska […]

Läs hela artikeln

Brist på arbetslivserfarenhet gör det svårt för många nybakade studenter att få anställning, hög utbildning till trots. Region Skåne har nu börjat använda sig av en modell från Danmark, studentmedarbetartjänster, som ger studenterna den högt eftertraktade arbetslivserfarenheten samtidigt som det gynnar arbetsgivaren. – Det är ett bra sätt, tycker vi, att stärka vårt varumärke som […]

Läs hela artikeln

Många företag inom IT- och teknikintensiva branscher önskar få in fler kvinnliga medarbetare, ofta med teknisk inriktning. Ett av de företagen är teknikkonsultföretaget ÅF. I dagsläget är 23 procent av de anställda kvinnor. På chefsnivå är siffran 17 procent. För att lyfta frågan och öka intresset bland kvinnliga sökande har ÅF bestämt sig för att […]

Läs hela artikeln

Regeringen vill få fler gymnasieungdomar att söka sig till ingenjörsutbildningarna. Därför har man dragit igång en satsning tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och ett antal teknikintensiva företag. Satsningen kallas Tekniksprånget och ger gymnasieungdomar möjlighet att praktisera under fyra månader. Från starten 2012 har Ericsson, IBM, SCA, SSAB, NCC, Vattenfall, Ramirent, Sandvik och AB Volvo varit […]

Läs hela artikeln

De senaste åren har hotellkedjan Nordic Choice Hotels drivit ett pilotprojekt på fyra hotell där hållbarhetsstudenter har engagerats. Studenterna har vid sidan av sina studier varit med om att driva igenom olika hållbarhetsinitiativ på hotellen. Projektet har fallit så pass väl ut att Nordic Choice Hotels kommer att utöka det till ytterligare 25 hotell under […]

Läs hela artikeln