Bli bättre på att attrahera unga medarbetare

Staten är en stor arbetsgivare och inom den statliga sektorn kommer många nya jobb att skapas. Närmare bestämt 160 000 fram till år 2018. Emellertid är det bara var tredje ung person som vill jobba statligt. Det visar en rapport från Fackförbundet ST, Karriär och framtidsjobb i staten. ST:s förbundsordförande Britta Lejon anser därför att staten […]

Läs hela artikeln

Stebro Plast AB växer kraftigt. På tre år har personalstyrkan i Broaryd vuxit från 18 till 53 personer. För att kunna anställa medarbetare som passar för verksamheten har företaget för andra gången satsat på speeddating. Första gången var för ett år sedan då över 100 arbetssökande kom på speeddatingen, som anordnades tillsammans med arbetsförmedlingen. De […]

Läs hela artikeln

Ert talangerbjudande är det som avgör er förmåga att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Mer specifikt styr det vilka som söker sig till er och vilka som stannar. Att formulera sitt talangerbjudande är en process som involverar att kartlägga uppfattningarna om er som arbetsgivare – både bland befintliga medarbetare och bland de som ni ser […]

Läs hela artikeln

Miljöhänsyn, omvärldsansvar och hållbarhet börjar på allvar bli avgörande för en organisations förmåga att attrahera unga talanger. En undersökning av PWC visar att hela 90 procent av den så kallade milleniegenerationen (födda från tidigt 80-tal och framåt) aktivt söker arbetsgivare som har hållbarhet och omvärldsansvar som en prioritet. Dessa resultat stöds av Universums undersökningar bland […]

Läs hela artikeln

En av de hetaste rekryteringstrenderna nu är att knyta till sig nya medarbetare via de egna anställda. Att lyckas med denna strategi är emellertid inte alltid lätt. Många arbetsgivare har provat att be personalen om tips och samtidigt koppla en belöning till de tips som leder till en rekrytering för att upptäcka att det inte […]

Läs hela artikeln

Att formulera rätt budskap i rekryteringsannonsen, oavsett om den publiceras online eller tryckt, är en balansgång. Du vill göra tjänsten attraktiv utan att översälja, du vill att den ska vara tydlig utan att för den skull exkludera, du vill att den ska vara informativ utan att bli för lång och så vidare. Att skriva en […]

Läs hela artikeln

Säljbolaget Key Solutions är ett av de företag som valt bort traditionella CV:n och ansökningsbrev till förmån för en kort beskrivning av kandidatens bakgrund och drivkrafter. Efter att tidigare ha välkomnat traditionella jobbansökningar strukturerade man för ett par år sedan om sin rekryteringsprocess. Man bestämde sig då istället för att be kandidater att kortfattat beskriva […]

Läs hela artikeln

Dagens talangmarknad ser annorlunda ut jämfört med för bara några år sedan. Livslång anställning har ersatts av kortare anställningstider. Allt fler väljer också att inte bara byta jobb utan även bransch. I våra undersökningar ser vi tydligt att mobiliteten bland de unga talangerna ökar, och många är också öppna för att prova på olika branscher […]

Läs hela artikeln

Språket Tänk på hur du uttrycker dig. Språket är viktigt, det visar vilka ni är och vilka ni vänder er till. Även om ni är en myndighet så pratar ni väl inte myndighetsspråk i korridorerna? Även om ni vill nå ungdomar behöver ni kanske inte härma ungdomsspråk? Målgruppen genomskådar sådant på en gång. Det finns […]

Läs hela artikeln

I en tidigare undersökning uppger nordiska företag att de idag lägger omkring 20% av sin kommunikationsbudget på aktiviteter i sociala medier. Den allra största delen av dessa aktiviteter är sådana som primärt vänder sig till kunder för att öka försäljningen, men många har även karriärsidor på Facebook och LinkedIn. Utmaningen är att hålla dessa levande […]

Läs hela artikeln