Tester & urval

Psykologiska tester blir allt vanligare vid rekrytering. Målet för arbetsgivare är att minska risken för dyra felrekryteringar. Samtidigt kan tester kränka den personliga integriteten och det finns idag inga regler om hur testresultaten får användas eller vem som får utföra tester. Det innebär höga krav på arbetsgivare och rekryterare menar tidningen Lag&Avtal som har studerat […]

Läs hela artikeln

Vid tillsättning av vissa nyckelbefattningar, chefer eller specialister är det ofta värdefullt att komplettera intervjuer och referenser med tester. På marknaden finns ett stort antal test som utförs hos rekryteringsföretag eller en annan typ av test som egen personal kan skaffa en certifiering för att genomföra. Testen kan mäta olika förmågor och olika personlighet. Om […]

Läs hela artikeln

Vid urvalet av kandidater är det första steget att sortera bort de som inte uppfyller grundkraven. Har man lyckats väl i själva sökprocessen bör antalet ansökningar vara hanterligt. När det gäller chefstjänster brukar antalet inte vara alltför omfattande. Ju bättre kravspecifikation och annons, desto lättare blir det första urvalet. Bestäm redan när kravprofilen tas fram […]

Läs hela artikeln

Gröna Lund har genom åren ofta uppmärksammats genom sin innovativa rekrytering. Deras rekryteringskampanj på Facebook väckte exempelvis stor uppmärksamhet förra året. Gröna Lunds Tivoli ingår i koncernen Parks and Resorts. I början av varje år pågår ett intensivt rekryteringsarbete på personalavdelningen för att säkerställa tillsättandet av över 2.500 säsongsarbetare. I Gröna  Lunds fall handlar det […]

Läs hela artikeln